ျမန္မာ့နုိင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမွာ ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေန သနည္း

0

(ဆလိုင္းမ်ဳိးခ်စ္) ျမန္မာအစုိးရအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကုိ   တစ္ဆင့္ ခ်င္း ေဖာ္ေဆာင္ေနတဲ့အေပၚ သတိထား စရာေလး ေတြရွိေနပါတယ္၊ အရင္စစ္အစုိးရဟာ စစ္အာဏာ (ေသနတ္ + အမိန္႔)ကုိ ဖြဲ႕စည္းပုံအျဖစ္ အသုံးခ်ၿပီး တခ်က္ လြတ္အ မိန္႕ျဖင့္ အႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၁၀ ေနာက္ပုိင္း စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကုိ ဒီမုိကေရစီ အေရာင္ ဆုိးၿပီး အေျပာင္းအ လဲလုပ္လာတယ္။ ဆုိလုိတာက သူ႕ရဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဘာင္ထဲသုိ႕ တေလွ်ာက္လုံး အတုိက္အခံ လုပ္ လာတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ေတာ္သားေတြကုိ ဆြဲသြင္းၿပီး သူ႕ရဲ့ ႏုိင္ငံေရး  ဂုဏ္သိကၡာကုိ အဖတ္ဆယ္ လာခဲ့တာပဲ၊ အက်ဳိးဆက္က ႏုိင္ငံတကာ ေထာက္ခံမႈအနည္းနဲ႕အမ်ားရယူႏုိင္ခဲ့တယ္။ သုိ႕ေသာ္ အျဖစ္မွန္ တခ်ဳိ႕ကုိေတာ့ သတိထားေစခ်င္ပါတယ္။  

(၁) သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရဟာ နုိင္ငံတကာရဲ့ စီးပြါးေရးပိတ္ဆုိ႔မႈ (Sanction) ကုိ  ရုပ္ သိမ္းေစခ်င္တယ္။ ယင္း Sanction ကုိ ဘယ္သူကေတာင္းဆုိရင္ ျပန္လည္ ရုပ္သိမ္းေပး မလဲ ဆုိတာ စစ္အစုိးရကုိယ္တုိင္ လံုးဝနားလည္ခဲ့လုိ႕ အတုိက္အခံေတြ (ေဒၚစုအပါအဝင္) ကုိေခၚေတြ႔ စကားေတြေျပာၿပီး နုိင္ငံတကာေတြရဲ့ ယံုၾကည္မႈအနည္းအမ်ားရလာ ခဲ့တယ္။ တုိင္းရင္းသား ပါတီေတြနဲ႕ ဒီမုိကေရစီ ပါတီေတြကလည္း အစုိးရလုိခ်င္တဲ့ (Sanction) ကုိ ျပန္လည္ရုပ္ သိမ္းေပး ဖုိ႔ရန္ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ေျပာလာခဲ့ၾကပါတယ္။ အေမရိကန္အပါအဝင္ ဥေရာပ နုိင္ငံေတြဟာ Sanction ကုိရုပ္ သိမ္းျပီးခဲ့ ၾကျပီမဟုတ္လား။ (ဘယ္သူက ဘယ္သူ႕ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေန သနည္း) ။

(၂) ဘယ္သူေမႊးလုိက္မွန္းေျပာရခက္တဲ့ ရခုိင္အဓိကရုဏ္း ေပၚလာခဲ့တယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကေတာ့ ဒီကိစၥဟာ တရားဥပေဒ စုိးမုိးမႈမရွိလုိ႔ ျပသာနာၾကီးသြားေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ပါ တယ္။ ျပသာနာ အရင္းအျမစ္ကုိေတာ့ေျပာမျပခဲ့ပါ။ အစုိးရဟာ ျပည္သူေတြအေပၚ ေစတနာ စိတ္ရင္းအမွန္နဲ႕ ျငိမ္းခ်မ္းေစခ်င္တဲ့ စိတ္ရင္းအမွန္ေၾကာင့္ အတိတ္ က အတုိက္ အခံေခါင္းေဆာင္ မ်ားနဲ႕ ျပည္သူ အသဲၾကားက မဲတျပားျဖင့္ အေရြးခံၾကရတဲ့ ျပည္သူ႕ကုိယ္စားလွယ္ ေတြပါ၀င္ ေစၿပီး ရခုိင္ျပသာနာကုိ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနျပီျဖစ္သည္။ ယခုလုိ အေျပာင္းအလဲကာလမွာ  အစုိးရက တျခားႏုိင္ငံေတြမွာ (ရုရွား ၊ ေဘာစနီးယား) သံုးေလ့သံုးထရွိတဲ့ နည္းနာမ်ားကုိ ပုံတူကူးၿပီး ရခုိင္ ျပသာနာေျဖရွင္းေနတာ ျပည္သူေတြရဲ့ ေထာက္ခံမႈ  (Legitimacy)ကုိ  တရားဝင္ရယူၿပီး မိမိအာဏာၿမဲေအာင္လုပ္ေနတာလား ေမးစရာျဖစ္ေနပါသည္။ Nationalism ကုိ အသံုး ျပဳျပီး ႏုိင္ငံေရး အမွတ္ရေအာင္ ခ်ဥ္းကပ္ဘူးေသာဥပမာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအစုိးရေတြက်င့္သံုးသည့္ အေလ့အထရွိ တတ္ၾကေၾကာင္း နုိင္ငံေရးပညာရွင္မ်ားက ေထာက္ျပခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။ (ဘယ္သူကဘယ္သူ႕ကုိ ျဖည့္ဆည္း ေပးေနသ နည္း) ။

(၃) ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ UN မွ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ အထူးစံုစမ္းေရးကုိယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ေစလႊတ္ခဲ့တဲ့ မစၥတာ ကင္တားနား ကုိ ရာထူးမွ ဖယ္ေပးရန္ နုိင္ငံေရးပါတီ ၂၀ ေက်ာ္က ေတာင္း ဆုိခဲ့တာလည္း အားလုံး အသိပါ။ အမွန္ေတာ့ မစၥတာကင္တားနားဟာ ျမန္မာ့လူ႔အခြင့္ေရး ကုိ အမွန္တကယ္ စိတ္သန္႔သန္႔ျဖင့္ ၾကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ေနခဲ႔သူ …ျမန္မာ့နုိင္ငံ ေရးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း ျမန္မာနုိင္ငံတြင္လူ႔အခြင့္ အေရးတုိးတက္မႈရွိလာေစရန္ UN မွာ အစြမ္းကုန္ ၾကိဳးစား ေပးခဲ့သူပါ။  အရွင္းဆံုးေျပာရလွ်င္ သူ ဟာ ျမန္မာ့နုိင္ငံေရး၏ အတုိက္အခံဘက္က အမာခံအျဖစ္ ရပ္တည္ ေပးခဲ့တဲ့သူ၊ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈကုိ အေလးဂရုျပဳ ေဖာ္ ထုတ္ေပး သူ ျဖစ္ေပမယ့္ အတုိက္အခံ ပါတီေတြ ကုိယ္တုိင္က မည္သူရဲ့ စိတ္ၾကိဳက္ကုိ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေပးၾကေနၾကၿပီးနည္း  ေတြးၾကည့္ဖုိ႔ ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ (ဘယ္သူကဘယ္သူ႕ကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးေနသနည္း) ။

(၄) ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအတြက္ အမွန္တကယ္အေရးၾကီးတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ စနစ္ေျပာင္းလဲ ဖုိ႕ျဖစ္ လာပါတယ္။

နုိင္ငံေရးပါတီေတြ စုေပါင္းျပီး ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ အခ်ိဳးစားအလုိက္ေရြးေကာက္တဲ့ စနစ္  (Proportional Representation, PR system) ကုိက်င့္သံုးရန္ အဆုိေပးပုိ႔ခဲ့ၾကျပီးျဖစ္ သည္။ ဒီစနစ္ဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံနွင့္ ကုိက္ညီတဲ့ စနစ္ဆုိတာကုိေတာ့လက္ခံႏိုင္ပါတယ္။ တဖက္မွာ လက္ရွိ အာဏာရပါတီ(အစုိးရ)အတြက္ ႏုိင္ငံေရးအက်ဳိး အျမတ္ရရွိ ေစမွာလည္းျဖစ္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကလည္း သက္ေသျပခဲ့ပါတယ္။ PR စနစ္ကုိက်င့္သံုးပါက လာမည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အတုိက္အခံအားလံုးရဲ့ ရလဒ္ဟာ ၅၀ရာခုိင္နႈန္း ေက်ာ္မလား သတိထားခ်င္စရာပါ။ (၂၅{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}) က က်စ္လစ္ျပီးသားမုိ႔ က်န္ႏုိင္ငံေရးပါတီအားလုံးက (၇၅{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24}) ႏႈန္း ထဲမွာပဲ ကစားအုံးမွာမုိ႕ ၄င္းအထဲက ပါတီဝင္ အင္အား သန္း ၂၀ေက်ာ္ရွိတဲ့ အာဏာရပါတီ အတြက္  PR ဟာ တကယ့္တန္ဖုိးရွိေနပါတယ္။ တနည္းအား PR ဟာ အာဏာရပါတီကုိ အသက္ ရွည္ေစအံုးမည္ျဖစ္သည္။ အမွန္ေတာ့ PR စနစ္ဟာ ျမန္မာနုိင္ငံလုိမ်ိဳးမွာ လံုးဝသံုးသင့္တယ္၊ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲဥပေဒက ျပဌာန္းလုိက္တဲ့ ၂၅{241d12fcbf432557e829f91c0d6fd86903ac3e7007e1df33a0cc395ea774cb24} မရွိေတာ့မွသံုး သင့္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အတုိက္အခံဖက္က စျပီး ေတာင္းဆုိတယ္… ဒါကုိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က လက္ခံ တယ္… ေနာက္ဆုံး ဘယ္သူက အမွတ္ သိမ္းၾကံဳးရ ယူမလဲ။ (ဘယ္သူကဘယ္သူ႕ ကုိျဖည့္ ဆည္းေပးေနသနည္း) ။

အစုိးရအၾကိဳက္ကုိ အတိုက္အခံေတြ လုိက္လုပ္ေနတာလား

ေထာက္ၾကည့္ယင္ အတုိက္အခံေတြမွာ ေရရာေသခ်ာတဲ့ မူ ေတြရွိေနၾကေသးသလား ေမးစရာ ျဖစ္ေနတယ္။ လက္ရွိ အစိုးရက သူ႕ကုိယ္သူ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ အႏုိင္ရေအာင္လုပ္ ထားေတာ့ လည္း  အတုိက္အခံေတြဟာ အစုိးရရ့ဲ အေျပာင္း အလဲေလာင္းရိပ္ေအာက္ကေန ရုန္းမထြက္ ႏုိင္ေသးတာပါလုိ႕ ေ၀ဖန္သူေတြလည္းရွိေနပါတယ္။ အျမင္မ တူေပမဲ့ မိတ္ဖက္ျဖစ္သင့္တယ္ ( အတုိက္အခံေတြခံယူခ်က္)ဆုိေပမဲ့ တဖက္ ပုိသာေစမည့္ မိတ္ဖက္မႈကုိေတာ့ အထူး သတိ ထားသင့္ပါတယ္၊ တဖက္က ေရြးထားတဲ့ ကစားကြင္း၊ ကစားကြက္၊ နည္းနာ၊ ဒုိင္ စသျဖင့္ — ေအာက္မွာ ကစားၿပီး အားလုံး ႏြမ္းလ် ေမာပန္းခ်ိန္မွာ တစုံလုံးကုိ၀င္စီး သိမ္းက်ဳံးမည့္ အျဖစ္မ်ဳိး ကိုေတာ့ ၾကိဳတင္ကာကြယ္သင့္ပါတယ္။

အတုိက္အခံဘက္သုိ႔အၾကံျပဳခ်က္

ေနာင္လာမည့္ တစ္နွစ္ ႏွစ္နွစ္အတြင္း ဘယ္သူဟာ စစ္မွန္တဲ့ အတုိက္အခံလည္း ဆုိတာ ျပည္သူေတြ အၾကား ေ၀၀ါးလာေတာ့မွာျဖစ္တယ္၊ ဒီေတာ့ အတုိက္အခံအင္အားစုမ်ား ညွိနႈိင္း သင့္သည္။  တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား စည္းလံုးသင့္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအားလံုးကုိ ျခံဳနုိင္မည့္ စုရပ္၊ ပါတီတစ္ခု ဖန္တီးသင့္သည္။ တစ္ျပည္နယ္ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး အတြက္ ပါတီတစ္ခု ရွိျခင္းက လက္ေတြ႕မွာ အသင့္ ေတာ္ဆုံးျဖစ္ပါတယ္။  တစ္ပါတီထက္ပုိခဲ့ရင္ေတာင္ လံုးဝ ညွိနႈိင္း ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္သင့္တယ္။ လက္ရွိတြင္ အတုိက္ အခံအင္အားစုမ်ား တုိင္းရင္းသား ပါတီမ်ား မာနေတြ ေဘးခ်ိတ္ျပီး တူညီတဲ့ ဆံုမွတ္တစ္ခု အေပၚမွာ ရပ္တည္သင့္ပါတယ္။  NLD နွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား ညွိနိႈင္းသင့္သည္။ NLD ၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုမ်ား ညွိနိႈင္းမႈ မရွိပါက လာမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ ဒုံယင္း သာျဖစ္ သြားေပမည္။

# ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲဟာ ျပည္သူလူထုကုိ အေျခခံတဲ့ ေစတနာပါေသာ စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္း လဲမႈျဖစ္ ပါေစလို႔သာ #

Share.

About Author

Comments are closed.