၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း ပါ၀င္မႈ ျမင့္မားလာ

0

Chin state govt

 

၂၀၁၅ ႏုိ၀င္ဘာလ တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲ တြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္းပါ၀င္မႈ ႏႈန္း အဆမတန္ တုိးတက္ လာေၾကာင္း ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ႏွစ္ဦးသာ ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ ေသာ္ လည္း ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၂၃ ဦး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္သြားၾက မည္ဟု သိရသည္။ ခ်င္း အမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အသီးသီး မွ (၂၂) ဦး ၊ ရခုိင္ျပည္ နယ္ ခ်င္းေရး ရာ ၀န္ၾကီးေနရာမွ (၁) ဦး စုစုေပါင္း (၂၃) ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားၾကမည္ျဖစ္ရာ USDP ပါတီ မွ (၃) ဦး၊ NLD ပါတီမွ (၃) ဦး၊ NUP ပါတီမွ (၁) ဦး၊ CLD ပါတီမွ (၃) ဦး၊ ၊ CNDP ပါတီမွ (၅) ဦး၊ CPP ပါတီမွ (၄)ဦး၊ ZCD ပါတီမွ (၃)ဦး၊ ဇုိတုိင္းရင္းသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ပါတီမွ (၁) ဦး စီ အသီးသီးျဖင့္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားၾက မွာျဖစ္သည္။

 

ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ပါ၀င္မႈ မ်ားျပားလာသည္ႏွင့္ပါတ္ သက္ၿပီး ယခု ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပြဲမွာ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ အမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားသည္ ေခတ္ကာလ၊ ေဒသ အေျခအ ေနအရ ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာမႈတြင္ လက္ရွိ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္ တန္း ႏုိင္မည့္ ပုဂၢဳိလ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ခ်င္းလူမႈအသုိင္းအ၀ုိင္းမ်ား တြင္ ေျပာဆုိမႈမ်ား ရွိေနသည္။

 

ယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ” ၂၀၁၀ မွာ အေရြးခံသည့္ Pi Zatlem ဆုိယင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အတြင္း ကုိယ့္ျပည္ နယ္အတြက္ အေရးဆုိတင္ျပတာေတြ၊ တင္ျပခ်က္ ေအာင္ျမင္မႈေတြကုိ ၾကည့္ယင္ ခ်င္း အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေတြထက္ အမ်ားၾကီး သာတယ္၊ အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္ကုိ အထင္ေသး လုိ႕မရဘူး” ဟု ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တဦးက ေျပာသည္။

 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ CNP , USDP ပါတီမ်ားမွ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း (၁) ဦးစီ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည့္ အနက္ CNP မွ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ (၁)ဦး အႏုိင္ရခဲ့သည္။

 

လာမည့္ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားေနထုိင္ရာ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားတြင္ (၁၃) ပါတီမွ ခ်င္း ႏွင့္ ရခုိင္ လူမ်ဳိး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေပါင္း ၂၀၂ ဦး ႏွင့္  တသီး ပုဂၢလ (၈) ဦး ပါ၀င္ ယွဥ္ၿပိဳင္ သြားၾကမည္ဟု သိရသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ (၃၉) ေနရာစလုံးတြင္ USDP, NLD ႏွင့္ CNDP ပါတီသုံးခုသာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး အျခားပါတီမ်ားသည္ မဲဆႏၵနယ္တခ်ဳိ႕တြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း အဆုိပါ မဲဆႏၵနယ္ (၃၉)တြင္  မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ ၂၇၃၆၇၃ ဦးရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာလ (၈) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည့္ ပါတီစုံ အေထြေထြေရြးေကာက္ ပြဲတြင္ ျမန္မာတျပည္လုံး ျပည္ သူ႕လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၁၇၄၅၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၈၆၊  ျပည္နယ္ ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း ၃၄၄၃ ဦးစီ စုစုေပါင္း ၆၀၇၄ ဦး ပါ၀င္အေရြးခံၾကမွာျဖစ္ သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အတည္ျပဳေၾကညာခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply