CNF က NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမည့္အေပၚ လူထုထံ ရွင္းလင္းမည္

0

_BL_6532

 

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၈- ၃၀ အၾကား ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အ စည္းမ်ား ၏ ထိပ္သီး အစည္းအေ၀းတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး (CNF) က တႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခပ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူ စာခ်ဳပ္( NCA) ကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ သေဘာထား ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေပး သည့္ အေပၚ ခ်င္းလူထုထံ ရွင္းလင္းမည္ဟု သိရသည္။ ရွင္းလင္းပြဲကုိ Summit Parkview Hotel ၊ ၃၅၀၊ အလံုလမ္း၊ ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ ယခုလ ေအာက္တုိဘာ(၁၀) ရက္ ေန႕၊ နံနက္ ၉း၀၀ – ၁၂း၀၀ အၾကားျပဳလုပ္မွာျဖစ္ၿပီး CNF အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Pu Zing Cung ကုိယ္ တုိင္ ဦးေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။

 

လူထု ရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ရန္ ရွိေနသည္ႏွင့္ တခ်ိန္တည္း အစုိးရႏွင့္ NCA ေခၚ တျပည္လုံးပစ္ခပ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္ ႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး CNF အေပၚ ခ်င္းျပည္သူလူထုထံမွ အမ်ဳိးမ်ဳိးေ၀ဖန္မႈမ်ား ထြက္ရွိေနသည္။

 

CNF သည္ အမ်ဳိး သားတန္း တူေရးႏွင့္ ကုိယ့္ၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီး ခြင့္ ျပန္လည္ ရရွိေရး အတြက္ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြး ျခင္း ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးျပသာနာ ကုိ ေျဖရွင္းေရး မဟာဗ်ဴဟာ ကုိ က်င့္ သုံးၿပီး ျပည္သူ အားလုံး ပါ၀င္ေသာ ျပည္သူ႕ ေတာ္လွန္ ေရးျဖစ္ေပၚ လာေရးကုိ နည္းဗ်ဴဟာ အျဖစ္ထား ရွိခဲ့ရာ လူထု ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရွင္း လင္းျခင္းကုိ တတ္အား သေရြ႕ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ သည္ဟု သိရသည္။

 

ႏိုင္ငံေရးျပႆနာကို ႏိုင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေရးအတြက္ တစိုက္မတ္မတ္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတိုင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) မွသည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားဆီသို႔ တက္လွမ္း သြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ခ် မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ (၂) ရက္ေန႕တြင္ CNF က သေဘာထား ထုတ္ျပန္ထားသည္။

 

ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္းမွ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ ျမင္ခဲ့ေၾကာင္း ထုိ႕ေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦးအေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ေရး ထုိးၿပီး ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြး ပြဲ မ်ားမွတ ဆင့္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ေရးႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ႀကိဳးပမ္းသြား မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

 

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၀-၂၃) ရက္ေန႕အၾကား ထုိင္း – ျမန္မာနယ္စပ္ တေနရာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ခ်င္းအ မ်ိဳးသားတပ္ဦး၏ အေရးေပၚ ဗဟိုေကာ္မီတီ အစည္းအေ၀းက တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သ ေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) ကုိ လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

CNF အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ ၇ ဖြဲ႕ႏွင့္ အစုိးရသည္ တႏုိင္ငံလုံးပစ္ခပ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူစာခ်ဳပ္ကုိ ယခုလ ေအာက္တုိဘာ (၁၅) ရက္ေန႕တြင္ ႏုိင္ငံတကာ အသိသက္ေသမ်ား ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထုိးၾကမွာျဖစ္ၿပီး ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ပူးတြဲေကာ္မီတီကုိလည္း ဖြဲ႕စည္းထားၿပီး NCA လက္မွတ္ ေရးထုိးရန္ (၃) ရက္အလုိတြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အစုိးရက မတရား အသင္းမွ ပယ္ဖ်က္ သြားမည္ဟု သတင္းမ်ားအရ ထပ္မံ သိရသည္။

 

ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ NCA ကုိ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အားလုံး အေနျဖင့္ အတူတကြ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ျခင္းမရွိေသးေသာ္လည္း ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္ေရး ဆြဲေရး၊ ႏွစ္ဖက္လုိက္နာရမည့္ စစ္ဖက္ဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားေရးဆြဲေရး၊ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မီတီ ဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြပြဲမ်ား က်င္းပႏုိင္ေရးတြင္ အတူတကြ ပါ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ အားလုံး က ဆက္လက္ၾကိဳးပမ္းသြားၾကရႏ္ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္ဟု ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္ ေန႕ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကုိင္ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply