၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းပါတီမ်ား လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ CNDP ခ်ဴိးေဖာက္ဟု ဆို

0

Chin state1

 

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီ အခ်င္းခ်င္း လက္တြဲေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ေရး အတြက္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီ ၁၀ ခုမွ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထုိး ခဲ့ၾကေသာ ခ်င္းပါတီမ်ား လက္တြဲ ညိွႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်င္း အမ်ဴိးသား ဒီမို ကရက္တစ္ပါတီ(CNDP) က ခ်ဴိးေဖာက္သည္ဟု ခ်င္းပါတီ ၆ ခုမွ ေျပာဆိုလိုက္သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၁၆ မွ ၁၇ အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကန္ေတာ္ႀကီး ပဲေလစ့္ဟိုတယ္တြင္ ၂ ရက္တာက်င္းပေသာ ခ်င္းမိသားစု ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား တတိယ အႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀းတြင္ သေဘာတူခဲ့ၾက သည့္ “ခ်င္းမိသားစုႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား လက္တြဲ ညိွႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္’’ ကို CNDP ပါတီအေနျဖင့္ လိုက္နားျခင္းမရွိဘဲ ခ်ဴိးေဖာက္ သည္ဟု ခ်င္း ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီ၊ အရွိဴခ်င္းအမ်ဴိးသားပါတီ၊ ဇိုတိုင္း ရင္းသားေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ ခူမီးအမ်ဴိးသားပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးသားဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ တို႔က စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေၾကညာ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

 

အဆိုပါခ်င္းပါတီမ်ားသေဘာတူညီခ်က္ထဲတြင္ လာမည့္လႊတ္ေတာ္/အစိုးရသက္တမ္း(၂၀၁၆-၂၀၂၀) အတြင္း ခ်င္းလူမ်ဴိး မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးအရ ဦးေဆာင္မႈေပးရာတြင္ ပါ၀င္သင့္သည္ဟု ခ်င္းမိသားစုႏုိင္ငံေရးပါတီအသီးသီးတို႔မွ လက္ခံ သေဘာ တူေသာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကို ဦးစားေပးစာရင္းတင္ရန္သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

 

ယင္းသေဘာတူညီခ်က္အရ CLD မွ (၂) ဦး၊ CNDP မွ (၂) ဦး၊ CPP မွ(၂)ဦး၊ ENDP မွ (၁)ဦး၊ ACNP မွ (၁)ဦး၊ ZNRP မွ (၁)ဦး၊ KNP မွ (၁)ဦး၊ ၿမိိဳခမိ (၄) ပါတီမွ (၁)ဦးစီကို ဦးစားေပးစာရင္းအျဖစ္ အဆိုျပဳတင္ သြင္းခဲ့ၾကၿပီး ၎တို႔ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ မဲဆႏၵနယ္ေျမမ်ားကို ခ်င္းမိသားစု ၀င္အျခားပါတီမ်ားမွ ေရွာင္ေပးရ မည္ဟု သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း CNDP ပါတီကမူ ေရွာင္ေပး ျခင္းမရွိဘဲ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေန သည္ဟု ၎တို႔ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပထား သည္။

 

“CNDP ၏ လုပ္ရပ္သည္ ခ်င္းမိသားစုႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအပါအ၀င္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတစ္ရပ္လံုး၏ စည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို ထိခိုက္ေစၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ ခ်င္းလူထု၏ဆႏၵမဲမ်ားကို အကြဲကြဲအျပားျပားျဖစ္ေစသျဖင့္ အျပင္း အထန္ ႐ံႈ႕ခ် သည္’’ ဟု ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

ယခုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး CNDP အတြင္းေရးမွဴး ဆလိုင္းက်ဲအိုဘိခ္ေထာင္က “CPP ကေကာ္ ဘာေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ ဦးစားေပး (၂)ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးဇိုဇမ္းနဲ႔ ေဒၚခ်င္းခ်င္း ကို သူတို႔ မေရွာင္ေပးခဲ့သလဲ၊ ခူမီးပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ထြန္း ကို သူတို႔ ေရွာင္ခဲ့သလား၊ CLD ပါတီကေကာ္ CPP ရဲ့ဦးစားေပး (၂)ဦးျဖစ္တဲ့ ဦးႏိုးထန္ကပ္နဲ႔ ဦးရိွန္းထြန္းကို ေရွာင္ခဲ့သလား၊ ကိုယ္ကလည္းမေရွာင္ေပးပဘဲနဲ႔ သူမ်ားကို ေရွာင္ခိုင္းတာ တရားပါသလား’’ ဟု
ခိုႏူမ္း သုန္ ကိုေျပာ သည္။

 

ထို႔အျပင္ ယင္းညိႈႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးသေဘာတူညီခ်က္သည္ စာရြက္ေပၚမွာ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူႏိုင္တဲ့အဆင့္ သာရိွခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္မႈႏွင့္ အလုပ္ကိုယ္စီျဖစ္ေနၾကျခင္းေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္
ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္တဲ့ အေနအထား မရိွခဲ့ေၾကာင္း ဆလိုင္း က်ဲဘိုဘိခ္ေထာင္းကဆက္ေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code