ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အတြက္ သတင္းအခ်က္ အလက္ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ျခင္း ျပဳလုပ္

0

DSC_0004

 

ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္ (UNDP) ကမကထျပဳမႈျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ အမ်ဳိးသား၊ ျပည္သူ႕ ႏွင့္ ျပည္နယ္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားအတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ား ဆုိင္ရာ ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ ျခင္း အစီအစဥ္ကုိ Carson Hall တြင္ ယေန႕ ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ အခမ္းအနားသုိ႕ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ဟားခါး၊ တီးတိန္၊ မတူပီ၊ ကန္ပက္လက္ ႏွင့္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္မ မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မ်ား ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ ကုိယ္ေရး အတြင္းေရးမွဴးမ်ား ၁၅ ဦးခန္႕ တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

ယေန႕ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႕ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း လာမည့္ ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ (၁၀) ပါတီ အနက္မွ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( NLD) ၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသားဒီမုိကရက္တစ္ ပါတီ ( CNDP)၊ ခ်င္းဒီမုိက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ( CLD) ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးပါတီ ( ENDP ) မွ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္ စားလွယ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 

” လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအခက္အခဲေၾကာင့္ ခန္႕မွန္းထားသေလာက္မလာႏုိင္ၾကဘူးေပါ့၊ ပါ၀င္မႈ အားနည္းတယ္လုိ႕ ဆုိရမွာေပါ့၊ ေနာက္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလုံးလုိလုိဟာ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးအတြက္ နယ္ ဆင္း ကုန္ၾကတာလည္းပါတယ္ ” ဟု CLD ပါတီမွ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) မဲဆႏၵနယ္မွ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စား လွယ္ေလာင္း Daw Sui Sung က ေျပာသည္။

 

တရက္တာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ဖလွယ္ပြဲတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပကၡဒိန္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ စီမံခန္႕ခြဲမႈမ်ား၊ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မဲစာရင္းအေၾကာင္း၊ ၾကိဳတင္မဲေပးျခင္း၊ မဲေရတြက္ျခင္းႏွင့္ ရလဒ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ အျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းျခင္း ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲမွ တာ၀န္ရွိ ပုဂၢဳိလ္ မ်ားႏွင့္ ေမးျမန္းေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား ကုိ ျပဳလုပ္ ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း မဲဆႏၵနယ္ (၃၉) ေနရာစလုံးတြင္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူ ၂၇၃၆၇၃ ဦးက မဲေပးၾကမွာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သုံးရပ္အတြက္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၀၂ ဦး၊ တသီးပုဂၢလ (၈) ဦး ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမွာျဖစ္သည္ဟု သိရ သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply