တီးတိန္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာ ပူးက်င္းရွင္းထန္ ေသခ်ာ

0

Pu Cin.jpg-for-web-LARGE

ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ (ZCD)ဥကၠဌ ပူးက်င္းရွင္းထန္သည္ ၿပိဳင္ဘက္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားထက္ မဲအသာစီးရရွိေနၿပီး ေသခ်ာသေလာက္ရွိ ေနၿပီဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲမဲရလဒ္အေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔မွ တရား၀င္ေၾကညာျခင္း မရွိေသးေသာ္လည္း မဲေပးႏုိင္သူဦးေရ ၄ ေသာင္း၄ေထာင္ခန္႔ရွိေသာ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာအတြက္ ပူးက်င္းရွင္းထန္မွ မဲ တစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ရရွိေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေသခ်ာေနၿပီဟု ZCD အတြင္းေရးမွဴး ဦးဂင္ကမ္းလ်န္ေျပာသည္။

“ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ပူးက်င္းရွင္းထန္ကေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ရွိပါၿပီ တစ္ေသာင္းခြဲေလာက္ရၿပီဆိုေတာ့ က်န္တဲ့သူ ေတြက တစ္ေသာင္းေတာင္မရဘူးဆိုေတာ့ သူကေသခ်ာပါတယ္’’ ဟု ဦးဂင္ကမ္းလ်န္ကေျပာသည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ပူးက်င္းရွင္းထန္အပါအ၀င္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ မွ ေဒါက္တာ ၀ုန္ဆြန္ထန္း၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီမွ ဦးဒိုဆြန္းမုန္၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရးပါတီမွ ေဒၚ၀န္ဆြင္းဒိမ္း၊ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီမွ ဦးရွင္းဇာနန္ ႏွင့္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပါတီမွ ေဒါက္တာ၀မ္းလ်န္းထန္ စုစုေပါင္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆ ဦး၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ပါတီကေတာ့ တီးတိန္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေနရာတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းမရွိဘဲ ပူးက်င္းရွင္းထန္ ကို ေရွာင္ေပးခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply