ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၀ ဥ စုိက္ပ်ဳိးေရးအတြက္ အစုိးရက ေထာက္ပ့ံရန္ စီစဥ္

0

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရက  ျပည္တြင္းျပည္ပေထာက္ပ့ံမႈမ်ားျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း ၀ ဥ အထူးစုိက္ ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ားအား သင့္ေတာ္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီမံေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္ဟု ၾကားသိရသည္။

စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း (၃၉) ရက္ေျမာက္တြင္ ခ်င္းျပည္ နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္( ၄) မွ  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ပူး စတီဗင္ထာဘိတ္ ၏ ေမးျမန္းခ်က္ကုိ လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရး ၀န္ၾကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ၾကီး ဦးအုန္းသန္းက ယခုလုိ ေျဖၾကားေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၆ ရက္ေန႕ထုတ္ ေၾကးမုံသတင္း စာတြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တတိယအျမင့္ဆုံးေတာင္ျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ နတ္မေတာင္ ( ခုိႏုမ္းထုန္ေတာင္) အမ်ဳိးသား ဥယာဥ္ အတြင္း ႏွင့္  ပတ္၀န္းက်င္ ေဒသရွိ ေက်းရြာ ၄ ရြာ အား စံျပေက်းရြာသတ္မွတ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သစ္ေတာေရးရာ၀န္ၾကီးဌာနက ၀ ဥ မ်ဳိးမ်ားကုိ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ကတည္း က ျဖန္႕ေ၀ၿပီး ဧက ၅၀ စုိက္ပ်ဳိး ေန ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရသည္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၀ ဥ တဧက က်ပ္ေငြ ၇ သိန္း၊ ေျမာက္ငုိခင္း (Zawngta) ခင္းအတြက္ တဧက က်ပ္ေငြ ၄ သိန္း ႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းဖုိ႕ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုိင္လ ကတည္းက စာရင္းေကာက္ခဲ့သည္။

၀ ဥ၏ ကာလေပါက္ေစ်းမွာ အစုိ တပိသာ က်ပ္ေငြ ၃၀၀၊ အေျခာက္ တပိသာ က်ပ္ေငြ ၁၀၀၀ ျဖစ္ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တခု လုံး ၀ ဥ မျဖစ္ထြန္းသည့္ ေဒသမရွိေၾကာင္း ၀ ဥ စုိက္ပ်ဳိးသူ မတူပီေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။

“ ၀ ဥ က မတည့္တဲ့ ေျမမရွိဘူး၊ ေတာထဲမွာ အေလ့က် ေပါက္ေနတာဗ်၊ အခု က်ေတာ္ တပုိင္တႏုိင္နဲ႕ လုပ္ေနတယ္၊ ဒါ ေပမဲ့ အစုိးရကေတာ့ ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးဖုိ႕ အစီအစဥ္မရွိေသး ဘူးလုိ႕ပဲ ေျပာၾကတယ္” ဟု ေျပာသည္။

၀ ဥ စုိက္ပ်ဳိးသူမ်ားအေနျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ သမ၀ါယမ အသင္းမ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီး ေခ်းေငြမ်ား တင္ျပလာပါက ထုတ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီး ဌာန သည္လည္း စပါး၊ ေျမပဲ၊ ႏွမ္း၊ ပဲမ်ဳိးစုံ၊ခ်ည္ မွ်င္ရွည္၀ါ၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္း၊ဆီမုန္ညင္း၊ ဂုံေလွ်ာ္၊ ခ်က္ၾကံမ်ားအတြက္ စုိက္ပ်ဳိးစရိတ္ေခ်းေငြ ထုတ္ေပးလာ ႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္ဟု ဆက္ လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.