ခ်င္းျပည္နယ္ တြင္ အမ်ဴိးသမီးကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း ၂၃ ဦးအနက္ ၃ ဦးသာ အႏုိင္ရရွိ

0

(Photo - Chinland Post)            (Photo- The Chinland Post)

ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္း အမ်ဴိးသမီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၃ ဦး၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾက သည့္ အနက္ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၂ ေနရာ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အတြက္ ၁ ေနရာ စုစုေပါင္း အမ်ဴိးသမီး ၃ ဦးသာ အႏိုင္ ရရွိခဲ့ၾကသည္။  အႏုိင္ရရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမ်ဴိးသမီးမ်ားမွာ ဇိုမီးဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ZCD ပါတီမွ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဴိးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ေဒၚက်င္ငိုက္မန္၊ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ ခ်ဴပ္ NLD ပါတီ မွ ထန္တလန္ ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနီေရႊလ်န္ ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ နယ္ အမ်ဴိး သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ေဒၚခင္ေဆြလြင္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ အမ်ဴိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၃ ဦးသာအႏုိင္ရရွိျခင္းသည္ အေရအတြက္အားျဖင့္ ၾကည့္မည္ဆိုပါက အလြန္နည္းပါးၿပီး အားရေက်နပ္စရာမေကာင္းေၾကာင္း၊ ယင္းကိစၥေၾကာင့္ အမ်ဴိးသမီးအခြင့္ အေရး ပိုင္းဆိုင္ရာနစ္နာမႈေတြရွိလာ ႏုိင္သည္ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ ခ်င္းဒီမိုကေရ စီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္မွ ဒု ဥကၠဌ ေဒၚ ဆုန္ဇီးမန္ကေျပာသည္။

“ အမ်ဴိးသမီးအခြင့္အေရးတြက္ နစ္နာမႈရွိမယ္၊ အမ်ဴိးသမီးအခြင့္အေရးဆိုတဲ့ေနရာမွာ အခုမ်ဴိးေစာင့္ဥပေဒတို႔ဘာတို႔ေပါ့ ေနာ္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းကေန ခ်င္းအမ်ဴိးသမီးဘက္ကေနပါ၀င္ေဆြးေႏြးႏုိင္မႈအားနည္းသြားမယ္၊ ၿပီးေတာ့ အမ်ဴိးသမီးဆို တာ ကေလးသူငယ္နဲ႔လည္းပတ္သက္မႈရွိတယ္ေပါ့ေနာ္ ကေလးသူငယ္မ်ားကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာဥပေဒပိုင္းမွာ လည္း အားနည္းသြားႏုိင္တယ္၊ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ အမ်ဴိးသမီးေတြဆိုတာက မိခင္စိတ္ ရွိၾကတယ္ တရားမွ်တျခင္း လည္းရွိတယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းမွာလည္းအျမဲပါ၀င္ႏုိင္မႈရွိတဲ့အခါမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ေပါ့ေနာ္၊ ဦးေဆာင္ပါ ၀င္ႏုိင္မယ့္လူေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမွာဘဲျဖစ္ျဖစ္ ပါ၀င္ႏုိင္မယ့္လူေတြအမ်ားႀကီး ဆံုးရွံဴးနစ္နာသြားတဲ့အခါမွာ ျပည္သူလူထု အေနနဲ႔လည္းနစ္နာမႈအမ်ားႀကီးရွိလာႏုိင္တယ္’’ ဟု ေဒၚဆုန္ဇီးမန္ကေျပာသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း အမ်ဴိးသမီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂ ဦးသာ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကရက္တစ္ CNDP ပါတီမွ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ေဒၚဇာတလိမ္းသာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္၌မူ ခ်င္းအမ်ဴိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဦးေရ အဆမတန္ျမင့္တက္လာေသာ္လည္း ၃ ဦးသာ အႏုိင္ရရွိခဲ့ၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ အႏုိင္ရ ေဒၚဇာတလိမ္းသည္ ယခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ယခင္၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ေသာ မဲဆႏၵ နယ္ေျမမွ ျပန္လည္၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း NLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေဒၚနီေရႊလ်န္းကို မယွဥ္ႏုိင္ဘဲ ဆံုးနိမ့္သြားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အမ်ဴိးသမီးကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၀၁ ဦးရွိခဲ့ၿပီး အမ်ဴိးသား လႊတ္ေတာ္မွာ ၂၃ ဦး၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ၄၄ ဦး ႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ၈၄ ဦး စုစုေပါင္း ၁၅၁ ဦး အႏိုင္ရရွိခဲ့ သည္ဟု ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္စာရင္းအရသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply