ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္ ႏွစ္ပါတ္လည္ေတြ႕ဆံုပြဲ တီးတိန္တြင္ျပဳလုပ္မည္

0

???????????????????????????????

ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္၏ ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပါတ္လည္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို တီးတိန္ၿမိဳ႕၌ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ မွ ၂၂ ရက္ေန႔အထိ ၃ ရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟု ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား ထံမွသိရသည္။ ကြန္ယက္ ဒါရုိက္တာ ဆလုိင္းဟုန္းထြန္းေဂက “ ဒီတစ္ေခါက္ေတြ႕ဆံုပြဲက ခါတုိင္းလုိမဟုတ္ဘူး၊  ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္ အတြင္း အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ႏုိင္မယ့္ခ်င္းမီဒီယာ အဖြဲ႕ေတြကို အတည္ျပဳမွာျဖစ္တယ္။ အတည္ျပဳၿပီးတာနဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို စတင္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေတာ့ မွာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီတစ္ေခါက္က အေတာ္အေရးႀကီးတယ္” ဟုေျပာသည္။

 

ကြန္ယက္အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္ႏုိင္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ကြန္ယက္ဖြဲ႕စည္းပံု၏ စံသတ္ မွတ္ခ်က္မ်ား အရ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္လုိသည့္ ခ်င္းမီဒီယာအဖြဲ႔သည္ မွတ္ပံုတင္ရရွိထားသည့္အဖြဲ႕၊ မည္သည့္အဖြဲဲ႕အစည္း၏ လႊမ္းမိုးျခင္းမရွိသည့္မီဒီယာ၊ ကိုယ္တုိင္ သတင္းမ်ား ကို ပံုမွန္ထုတ္လုပ္သည့္ သတင္းဌာနျဖစ္ရမည္ စသည့္စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားရွိေၾကာင္း သူကဆက္ေျပာသည္။

 

တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပမည့္ ကြန္ယက္အစည္းအေ၀းတြင္ အဖြဲ႔၀င္မ်ား အတည္ျပဳျခင္းအျပင္ ရံုးခြဲထားရွိေရး၊ ကြန္ယက္၏စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာတာ၀န္ခံအားျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ေရွ႕ ဆက္ လုပ္ငန္း ေဆာင္ တာ မ်ားခ်မွတ္ျခင္း အျပင္ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာစီမံခန္႕ ခြဲျခင္းသင္တန္းကို လည္း ျပဳလုပ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

 

ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္သည္ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေရးအစီအစဥ္ (UNDP)၏ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ အဖြဲ႕၀င္မီဒီယာမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ႏုိင္ေရးကိုရည္ရြယ္လ်က္ လုိအပ္သည့္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ျခင္းဆုိင္ရာမ်ားကို အဓိကေဆာင္ရြက္ သြား မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ရံုးဖြင့္လွစ္ထားသည္။

 

ခ်င္းဂ်ာနယ္လစ္အခ်ိဳ႕သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၌ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကၿပီး ခ်င္းဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ဒုတိယအႀကိမ္ေတြ႕ဆံုပြဲကို ဖလမ္းၿမိဳ႕၊ တတိယေတြ႕ဆံုပြဲကို ဟားခါးၿမိဳ႕၊ စတုတၳေတြ႕ဆံုပြဲကို မင္းတပ္ၿမိဳ႕မ်ား တြင္က်င္းပခဲ့ၿပီး တတိယအႀကိမ္ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့သည့္ မီဒီယာအဖြဲ႕ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ သည့္ ခ်င္းဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္ေတြ႕ဆံုပြဲမွ ခ်င္းမီဒီယာကြန္ယက္ အမည္သို႕ ေျပာင္း လဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code