အမ်ဳိးသား အဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြး ပြဲ ျပဳလုပ္ေရး ခ်င္းေခါင္းေဆာင္ မ်ား ညွိႏႈိင္း

0

DSC03587

ပထမအၾကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ တက္ေရာက္ေနသည့္ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္ မ်ားက အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ေရးအတြက္ ယေန႕ညေန ညီလာခံအၿပီး ေနျပည္ေတာ္ရွိ MCC 2 တြင္ ဆက္လက္ ညွိႏႈိင္းခဲ့ၾကသည္။ ယခု က်င္းပေနသည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ခ်င္းလက္နက္ကုိင္ ခ်င္းအမ်ဳိး သား တပ္ဦး ႏွင့္ ခ်င္းႏုိင္ငံ ေရးပါတီမ်ား၊ လြႊတ္ေတာ္ကုိယ္ စားလွယ္မ်ား၊ ခ်င္းတိုင္း ရင္းသားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပါ၀င္ သင့္ ပါ၀င္ထုိက္ သူမ်ား မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အေထာက္အ ကူျပဳ မ်ား စုစုေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

ခ်င္းတုိင္းရင္းသားမ်ား အတြင္း အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ယခု ညီလာခံ အၿပီး ျပဳလုပ္မည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းအၿပီး တဆက္တည္း ပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး  အတြက္ ျပင္ဆင္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ကုိ ဒုတိယ အ ၾကိမ္ ျပည္ ေထာင္ စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မတုိင္ခင္ က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ ညွိႏႈိ္င္းမႈ ရယူခဲ့ၾကသည္။

 

“အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ CNF အပါအ၀င္ ခ်င္းႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါ၀င္သည့္ က်င္းပေရးေကာ္မီတီဖြဲ႕စည္းၿပီး ၄င္းတုိ႕မွ တာ၀န္ယူအေကာင္ အထည္ေဖာ္ ဖုိ႕ ျပင္ဆင္ ညွိႏႈိင္း ထား ပါ တယ္” ဟု ဆလုိင္းအုိက္ဇက္ခင္က ေျပာသည္။

 

တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)၊ သေဘာတူညီခ်က္ အခန္း (၃) အပုိဒ္ ငယ္ (၃) (ခ) အရ အမ်ဳိးသားအဆင့္ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကုိ က်င္းပရ မွာျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ယခု ညီလာခံအၿပီး UPDJC အစည္းအေ၀းကုိ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္၄င္း ဒုတိယအ ၾကိမ္ျပည္ေထာင္ စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံကုိ ေမတြင္ ၄င္း က်င္းပဖြယ္ရွိသည္ဟု သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply