သဘာ၀ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရေသာ ျမလင္းေက်းရြာက ကေလးငယ္ ၃၀ ေက်ာ္ ေက်ာင္းမတက္ႏုိင္

0

Mya lin

ၿပီးခဲ့သည့္ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ တစ္ရြာလံုးပ်က္စီးသြားေသာ ကေလးၿမဳိ႕နယ္၊ နန္းက်င္းေဆာင္အုပ္စု ျမလင္းေက်းရြာ သည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွခ်ေပးေသာ ေျမကြက္ေနရာတြင္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေနရေသာ္လည္း ယခုထိ ေက်ာင္းေဆာင္ မရွိေသးသည့္အတြက္ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ ကေလးငယ္ ၃၀ ေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္းသိရပါသည္။

“ကေလးေတြက တစ္မိုင္ေလာက္ေဝးတဲ့ ရႈခင္သာရြာမွာ သြားၿပီးေက်ာင္းတက္ေနရတယ္ မိဘေတြကလည္း အခ်ိန္ျပည့္ ေက်ာင္း အႀကဳိအပို႕ မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ အရမ္းဒုကၡေရာက္တယ္၊ ခုဆိုရင္ ေက်ာင္းမတက္တဲ့ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၃၀ ေက်ာ္ရွိ တယ္” ဟု ျမလင္းေက်းရြာသစ္ေကာ္မတီ ဦးေဆာင္သူ ဦးၾကည္လင္က ေျပာသည္။

ျမလင္းေက်းရြာသစ္အတြက္ ေျမေနရာ ဧက ၅၀၀ ခန္႕ရာထားၿပီး ယခုလက္ရွိတြင္ အိမ္ေျခ ၉၂ ခု ႏွင့္ လူဦးေရ ၃၇၄ ရွိၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၇၄ ဦးရွိသည္ဟု သိရသည္။ ယခုေျမေနရာတြင္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္သည္မွာ လပိုင္းအနည္းငယ္ သာ ရွိေနေသး ၿပီး အမ်ားစုမွာ ေတာင္သူ ႏွင့္ က်ဘမ္းအလုပ္သမားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

“ က်ေနာ္တို႕က ေက်ာင္းေဆာင္ေကာင္းေကာင္းေလးမေမ်ာ္ရဲပါဘူး၊ ေက်ာင္းတက္လို႕ရမယ့္ ေက်ာင္းေဆာင္ေလာက္ ရမယ္ဆိုရင္ ေက်နပ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးၾကည္လင္ကေျပာသည္။

ျမလင္းေက်းရြာသစ္တြင္ အသံုးျပဳရန္ ေမတၱာေဖာင္ေဒးရွင္မွ ယင္လံုအိမ္သာ ၁၅ လံုး ႏွင့္ ေရတြင္း ၂၅ ခုကို တည္ေဆာက္ေပးခဲ့သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ျမလင္းေက်းရြာမွာ ရြာလံုးနီးပါး ပ်က္စီးသြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ႏွစ္မိုင္ခန္႔ေ၀းေသာ ေနရာတြင္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ရျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply