ဇို(ခ်င္း) Zofate မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားကို ဘယ္နယ္နိမိတ္ကမွ ပိုင္းျခားခြင့္မရွိ: မီဇိုရမ္၀န္ႀကီး Lal Thanzara

0

Lal-Thanzara

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရး ႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး ဝန္ႀကီး ပူးLal Thanzara က Zofate ဇို(ခ်င္း) မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားကို မည္သည့္နယ္နိမိတ္ကမွ ပိုင္ျခားခြင့္ မရွိဟု ၁၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ Chin-Lushai Conference ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

အိုင္ေဇာလ္ၿမိဳ႕ Vanapa Hall ခန္းမတြင္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔က Zo Reunification Organization (ZoRO) မွ ႀကီးမွဴး က်င္းပေသာ ၁၂၄ ႏွစ္ေျမာက္ Chin-Lushai Conference–cum–ZoRO Convention အခမ္းအနားတြင္ ၀န္ႀကီးက ယခု ကဲ့သုိ႔ေျပာဆို လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ က်ေန္ာတို႔ေတြဟာ ဘယ္ေနရာမွာဘဲ ေမြးေမြး၊ ဘယ္ေဒသမွာဘဲ ႀကီးျပင္းႀကီးျပင္း၊ Zo hnahthlak ဇို(ခ်င္း) မ်ဳိးႏြယ္ျဖစ္ ျခင္း က ေပ်ာက္မသြားပါဘူး၊ ညီအကိုေတြျဖစ္ၾကတဲ့ က်ေနာ္တို႔ေတြဟာ ျပည္နယ္ နယ္နိမိတ္ ဒါမွမဟုတ္ ႏုိင္ငံတကာ နယ္နိမိတ္ေ တြကေတာင္ ပိုင္းျခားလို႔မရဘူး’’ ဟု ပူး Lalthanzara ကေျပာသည္။

ယင္းႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနားအၿပီးတြင္ ZoRo အဖြဲ႔မွ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ကာ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ (UN) မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္က ျပဌာန္းခဲ့ေသာ UN Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples (UNDRIP) ကို ဇို(ခ်င္း) မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ားေနထုိင္ေသာ သက္ဆိုင္ႏုိင္ငံမ်ားမွလက္ခံၿပီး တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားမွအေနျဖင့္ ယင္းျပဌာန္းခ်က္ပါ အခ်က္မ်ားကို အက်ဳိးရွိစြာအသံုးခ်ႏိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ကူညီေပးသင့္သည္ဟု အိႏိၵယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလားေရွဒ္ အစိုးရတို႔ကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

“အိႏိၵယ နဲ႕ ျမန္မာ အစိုးရက (UNDRIP) ကို သေဘာတူလက္မွတ္ထိုးထားေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုငယ္ (Indigenous people)မ်ားအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ၎တို႔ပါလီမန္မ်ားတြင္ အတည္မျပဳၾကေသးေၾကာင္း၊ ဒီအတြက္ Indian Confederation of Indigenous နဲ႕ ZoRo တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး အိႏိၵယ အစိုးရထံ သဝဏ္လႊာလည္းေပးပို႕ ခဲ့ၿပီးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ Mizoram State Legislative Assembly ကလည္း ၈၊ ၁၀၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ UN မွ အတည္ျပဳထားၿပီျဖစ္ေသာ UN Declaration on the Rights of the Indigenous Peoples (UNDRIP), 2007 ကို တိုင္းရင္းသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားမွ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အိႏၵိယ-ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒရွ္႕သံုးႏိုင္ငံက ပါလီမန္တြင္ အတည္ျပဳေပးၾကပါရန္ေတာင္းဆိုသည္” ဟု ZoRO ၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ အိုင္ေဇာလ္ၿမိဳ႕အေျခစိုက္ ZoRO သည္ အိႏိၵယ-ျမန္မာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေရွဒ့္ စသည့္ သံုးႏုိင္ငံတြင္ ျပန္႔ႏွံ႔ေနထုိင္ၾကေသာ ဇို(ခ်င္း)မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ား အုပ္ခ်ဴပ္မႈတစ္ခုေအာက္၌ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေနထုိင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာအဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply