၀န္ႀကီးခ်ဴပ္အျဖစ္ မွန္းထား ေသာ ဦးဇိုဘြဲ႔ကို ခ်င္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္

0

Pu Zo bawi

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ျဖစ္ လာမည္ ဟု လူအမ်ားက ခန္႔မွန္း ထားၾကေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ NLD ဥကၠဌ ဦးဇိုဘြဲ႔သည္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ အျဖစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၈ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယ အႀကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ပထမပုံမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ခန္႔အပ္အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

ဦးဇိုဘြဲ႔သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းက ဟားခါးၿမိဳ႕ မဲဆႏၵနယ္ေျမ(၁)မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရသူျဖစ္သည္။ သူသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ NLD ဥကၠဌျဖစ္သကဲ့သို႔ အမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္ ဗဟို အလုပ္အမႈ ေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ျဖစ္လာမည္ဟု ယခင္ကတည္းက ခန္႔မွန္းထားခဲ့ၾကသည္။

 

ထို႔အျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၈ မွ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ NLD ပါတီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအုပ္ခ်ဴပ္ေရးသင္တန္းတြင္လည္း ခ်င္းျပည္နယ္မွ ဦးဇိုဘြဲ႔၊ ဦးေအာင္သန္း ႏွင့္ ဆလိုင္းလ်န္လြယ္တို႔ သံုးဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

ယင္းသင္တန္းသည္ ျပည္နယ္ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒မ်ား အျဖစ္ လ်ာထား ခံရသူဟု ယူဆရေသာ NLD ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲမႈ ႏွင့္ အုပ္ခ်ဴပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပို႔ခ်သည့္သင္တန္းျဖစ္သည္။

 

ယခုအခါ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ ဦးဇိုဘြဲ႔ကို လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဦးေအာင္သန္း ကို ဒုဥကၠဌအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဦးဆလုိင္းလ်န္လြယ္ကို လႊတ္ေတာ္ သဘာပတိ အျဖစ္လည္းေကာင္း ယေန႔ အသီးသီး ခန္႔အပ္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ဦးဇိုဘြဲ႔ကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္မွာမည္သူျဖစ္ လာႏုိင္မည္လဲဆိုသည္မွာ ယခုရက္ပိုင္းအတြင္ လူေျပာအမ်ားဆံုးအေၾကာင္းအရာျဖစ္လာသည္။

 

တခ်ိန္းတည္းမွာဘဲ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရေသာ ေဒါက္တာ မႈထန္သည္လည္း ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လာႏုိင္သည္ ဟု ခန္႔မွန္းေျပာဆိုမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ေဒါက္တာမႈထန္သည္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲကာလက တသီးပုဂၢလအေနျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရသူလည္းျဖစ္သည္။

 

၀န္ႀကီးခ ်ဴ ပ္ ေရြးခ်ယ္ေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ဦးဇိုဘြဲ႔ကို ခိုႏူမ္းသုန္သတင္းဌာနမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၾကည့္ရာတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၀န္ႀကီး ခ်ဴပ္ေနရာကို NLD ပါတီကသာ တာ၀န္ယူထမ္းေဆာင္မည္ဟုေျပာဆိုသည္။

 

“ ဘယ္သူ႔ကို ဘယ္လိုပံုစံနဲ႔လုပ္ၿပီးေတာ့ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ကိုခန္႔မယ္ဆိုတာ အတိအက်စာေတာ့မထြက္ေသးဘူး ဒါေပမယ့္ ျပည္နယ္ပါတီဥကၠဌ နဲ႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ Nominate(အဆိုတင္) လုပ္ၿပီးေတာ့ သမၼတက အတည္ျပဳေပးဖို႔သေဘာ အေျခအေနရွိေနတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုဘယ္လိုဆိုတာကိုေတာ့ က်ေနာ္တို႔ခန္႔မွန္းလို႔မရေသးဘူး၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မွာေတာ့ တျခားပါတီက တစ္ေယာက္မွမျဖစ္ရဘူး၊ အဲဒါေတာ့က်ေနာ္တို႔မူရွိပါတယ္၊ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္လည္း NLD ထဲကဘဲ ျဖစ္မယ္’’ ဟု ဦးဇိုဘြဲ႔ကေျပာသည္။

 

ဟားခါးၿမိဳ႕အေျခစိုက္ The Chinland Post အယ္ဒီတာ ဆလိုင္း Holy ကလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ေနရာကို NLD ပါတီကလြဲၿပီး မည္သည့္ပါတီကိုမွ ေပးအပ္မည္မထင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌအျဖစ္ တင္ေျမာက္ခံရေသာ ဦးဇိုဘြဲ႔ကိုသာ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္အျဖစ္ ျပန္လည္ခန္႔အပ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

 

“ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ေတြကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကခန္႔မယ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ မတ္လကုန္ပိုင္မွာ အတည္ျပဳေပးမယ္ေျပာတယ္ ဆိုေတာ့ ဒီၾကားထဲမွာ ပုဒ္မ ၅၉ (စ) ကို ျပင္ႏုိင္ဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ဆိုင္းငံ့ဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ အား ေကာင္းေစခ်င္တယ္ ဒါေၾကာင့္မို႔လို ပူးဇိုဘြဲ႔ကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌခန္႔လိုက္တာျဖစ္မယ္ ဆိုေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ ပုဒ္မ ၂၆၁ မွာ အမတ္တစ္ေယာက္ေယာက္၊ ၀န္ႀကီးတစ္ေယာက္ေယာက္၊ အျပင္ကလူေတြေရာ၊ စစ္ဘက္ကေကာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ေက်ာ္တဲ့သူေတြ ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဦးဇိုဘြဲ႔ကို ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္အျဖစ္ျပန္ခန္႔မယ္လို႔ထင္တယ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌကို ၀န္ႀကီးခ်ဴပ္မခန္႔ရဘူးဆိုတဲ့ဟာ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာမပါဘူး’’ ဟု ဆလိုင္း Holy က သံုးသပ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply