ကေလးၿမိဳ႕ ခ်င္းလူထု ႏွင့္ CNF ေတြ႔ဆံု

0

????????????????????????????????????

ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF က လက္ရွိျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူထုေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတရပ္ကို စစ္ကိုင္တိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕နယ္ တာဟန္းရပ္ကြက္ Methodist ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ CNF မွ အဓိပတိေကာင္စီ၀င္လည္းျဖစ္ (ဗဟိုတရားသူႀကီး ၁) ပူးလားရမ္းေလာမ္မာ ႏွင့္ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ပီးသယ္အီးတို႔ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦးမွ တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ဆိုခဲ့သည္ကိစၥ၊ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကိစၥ ႏွင့္ လက္ရွိျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခ အေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူထုေတြအေနနဲ႔ သိပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊ သိရွိဖို႔လည္း သူတို႔မွာအခြင့္အေရးရွိတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ CNF အေနနဲ႔လာေရာက္ရွင္းလင္းတာျဖစ္တယ္’’ ဟု ပူး ေလာမ္မာကေျပာသည္။

ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး CNF သည္ အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၈ ဖြဲ႔နဲ႔အတူ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က တစ္ႏုိင္ငံအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဴပ္(Nationwide Ceasefire Agreement) ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

လူထုေတြ႔ဆံုပြဲ(Public Consultation) ကို NCA လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးၿပီးခ်င္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ထားေသာ္လည္း ေရြး ေကာက္ပြဲႏွင့္နီးကပ္ေနသည့္အတြက္ သမၼတမွ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းၾကားလာသည့္အတြက္ ယခုမွ ျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ပူးေလာမ္မာကေျပာသည္။

ယခုလ ၁၇ ရက္ေန႔ကလည္း ကေလးၿမိဳ႕တကၠသိုလ္တြင္တက္ေရာက္ေနၾကေသာ ခ်င္းေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားမ်ား ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟုသိရၿပီး တက္ေရာက္သူ ၁၃၀ ခန္႔ရွိသည္ဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code