ဦးထင္ေက်ာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတျဖစ္ၿပီ၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကို ဒုသမၼတ(၂)အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္

0

U Htin Kyaw & Pu Henry Van Thio

ယေန႔မတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးထင္ေက်ာ္ကို ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအျဖစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကၿပီး၊ တပ္မေတာ္မွတင္သြင္းေသာ ဦးျမင့္ေဆြကို ဒုသမၼတ(၁)အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကို ဒုသမၼတ(၂)အျဖစ္ အသီးသီးေရြးခ်ယ္လိုက္ၾကသည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း ၅၆၂ ဦးတက္ေရာက္ေသာ ယေန႔ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ သမၼတ ေလာင္းအတြက္ ဆႏၵမဲေပးခဲ့ၾကရာတြင္ ဦးထင္ေက်ာ္က ဆႏၵမဲ(၃၆၀)၊ ဦးျမင့္ေဆြက (၂၁၃) ႏွင့္ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက (၇၉) မဲအသီးသီးရရွိခဲ့ၾကသည္။

ဆႏၵမဲအမ်ားဆံုးရသူ ဦးထင္ေက်ာ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၉ ဦးေျမာက္ သမၼတျဖစ္လာၿပီး၊ ဒုတိယမဲ အမ်ားဆံုး ရရွိသူ ဦးျမင့္ေဆြသည္ ဒုသမၼတ(၁)၊ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ဒုသမၼတ(၂) ျဖစ္လာသည္။

ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယသမၼတ(၂) အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခ်င္းလူမ်ဴိး ထဲမွ ပထမဦးဆံုးေရြးခ်ယ္ခံရသူျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code