သဘာ၀ေျမၿပိဳ ဆည္ကို ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး ကိုယ္တိုင္ လာေရာက္ေလ့လာ

0

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ လယ္ပိုင္းက မိုးသည္းထန္စြာရြာ သြန္းၿပီး ေရႀကီးမႈ မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚ လာေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘာ၀ေျမၿပိဳဆည္ ကို ျပည္ေထာင္စု လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ၀င္းျမတ္ေအး ကိုယ္ တိုင္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ကြင္းဆင္းေလ့လာခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းေတာင္တန္းေပၚတြင္ သဘာ၀အေလ်ာက္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ယင္းသဘာ၀ေျမၿပိဳဆည္ႀကီးအေျခအေနအား ကြင္းဆင္း ေလ့လာရန္ ကေလးၿမိဳ႕သို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ ဧၿပီလ ၁၈ ရက္ေန႔က ကေလးၿမိဳ႕ဆည္ေျမာင္း ရံုး တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ကေလး၀ၿမိဳ႕နယ္၊ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္ တြင္ ေျမၿပိဳဆည္ တည္ရွိရာေနသို႔ သြားေရာက္ ကြင္း ဆင္းေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အမတ္ ေဒၚသန္႔ေ၀ ေက်ာ္ကသူ႔ facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ “ သဘာ၀ေျမၿပိဳကန္နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စိုးရိမ္စိတ္မ်ားေလ်ာ့ပါးေစေရးအတြက္ မည္သို ႔ကာကြယ္ၾက မည္ဆို သည္ကို အဓိကေဆြးေႏြးၾကရာမွာ ေျမၿပိဳကန္အား မိုးမက်မီကာလအတြင္း ဆည္ေအာက္ဘက္တြင္ ႏုံးဖမ္းဆည္ ၃ ခု တည္ေဆာက္ျခင္းအား ေရတိုစီမံခ်က္ အျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားၾက မည္ျဖစ္ၿပီး၊ ေရ ရွည္စီမံခ်က္ အျဖစ္ ေရလႊဲျပဳလုပ္သြားရန္နဲ႔  သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ သတင္းအခ်က္လက္ရယူနိုင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ယက္ခ်ိပ္ဆက္မႈမ်ား ၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈ မ်ား ျပဳလုပ္ထားေပးရန္ တက္ေရာက္သူမ်ား က ေဆြးေနြး သေဘာတူညီခဲ့ၾက သည္’’ ဟု ေရးသားထားသည္။

 

ေျမၿပိဳဆည္ႀကီးသည္ တြန္းဇံၿမိဳ႕နယ္ ဟန္ကင္းေက်းရြာအေနာက္ဘက္ ၇ မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ရာဇၿဂိဳလ္ဆည္မွ မိုင္ ၃၀ ခန္႔ အကြာတြင္တည္ရွိၿပီး မိုးရာသီကာလတြင္ ေရမ်ားၿပီး က်ဴိးေပါက္ႏုိင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရာဇၿဂိဳလ္ဆည္ ႏွင့္ အနီးပတ္ ၀န္းက်င္ေက်းရြာမ်ားအတြက္ အႏၱာရယ္ရွိႏုိင္သည္ဟု ၿပီးခဲ့သည့္ ေဖေဖာ္၀ါလကုန္ပိုင္းက ပဏာမ ထုတ္ျပန္ေသာ ျပည္ ေထာင္စု အစိုးရ လူမႈထန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ အစီရင္ ခံစာက ေထာက္ျပ ခဲ့ဘူးသည္။

 

အလ်ား(၁)မိုင္ေက်ာ္၊ အနံေပ(၅၀၀)ခန္႔ ႏွင့္ ေရအနက္ ေပ (၂၅၀) ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည့္ သဘာ၀ေျမၿပိဳဆည္ကုိ မုိးရာသီ ကာလအတြင္း စုိးရိမ္မႈမရွိေစရန္အတြက္ အစုိးရသစ္၏ ရက္ (၁၀၀) စီမံကိန္းတြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ သြား မည္ ဟု  စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒ သႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚသန္႔ေ၀ေက်ာ္က ေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code