မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္း ျမန္မာျပည္က ဝတ္မ်ား သယ္ေဆာင္ခြင့့္ ေခတၱခဏပိတ္

0

ယခု လတ္တေလာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္း ျပန္႕ႏွံ႕ေနေသာ ဝတ္ေရာဂါေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သယ္ေဆာင္လာေသာ ဝတ္မ်ား မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္း တင္သြင္းခြင့္ ေခတၱခဏပိတ္ျပင္လိုက္ တယ္လို႕ သိရပါတယ္။  ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႕ နယ္နမိတ္ခ်င္း ထိ စပ္ေနေသာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ Champhai ခရိုင္အတြင္း ဝတ္နာေရာဂါမွာ Procine Reproductie & Respiratory Syndrome (PRRS) ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း AH & Vety Commissioner K.Lal Nghinglova က အတည္ျပဳ ေျပာ ဆိုၿပီးေနာက္ Champhai District Magistrate ထံ ျမန္မာျပည္မွ သယ္ေဆာင္လာေသာ ဝတ္မ်ားကို မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္း မတင္ သြင္း ရန္ ေခတၱခဏ ပိတ္ျပင္ဖို႕ ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။

 

၄င္းဝတ္မ်ား၏ ေသြး ႏွင့္ အသားကို မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ၿမဳိ႕ေတာ္အိုက္ေဇာလ္ရွိ ခြဲစိတ္ခန္းတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ စမ္းသပ္ၿပီးမွ PRRS ေရာဂါျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳတာျဖစ္သည္။

 

ယခုလို ျပန္ႏွံ႕ေနေသာ ဝတ္နာေရာဂါေၾကာင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္း ဝတ္ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ား ေသဆုံး သြားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ ေသဆုံးသည့္ဝတ္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ေျမျမွပ္ထားရန္ ဝတ္ေမြးျမဴေရးလုပ္ေနသူမ်ားကို အသိေပးထားသည္။  

 

အဆိုပါ ဝတ္နာေရာဂါေခၚ PRRS သည္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ခရိုင္ (၆) ခုမွာ ျပန္ႏွံ႕ခဲ့ဖူးၿပီး ယင္း ဝတ္နာေရာ ဂါေၾကာင့္ ဝတ္ေကာင္မ်ားစြာ ေသဆံုးခဲ့ဖူးသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply