ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေတာ့မည္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္းမွတဆင့္ လွ်ပ္စစ္မီးျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေတာ့မည္ ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ေမလ ၃ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၄ မွ ဦးဇုန္လွယ္ထန္းမွ ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔ ၂၀၁၄ – ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း မဟာဓာတ္အားလိုင္း ေရာက္ရွိမည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား ဝန္ႀကီးဌာန က ေျဖၾကားခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္အထိ မဟာဓာတ္အားလိုင္း မရရွိေသးသည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ယင္းသုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မိုးရာသီတုန္းက ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ေရႀကီးျခင္း၊ ေျမၿပိဳျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲမႈရွိခဲ့သျဖင့္ စီမံကိန္းပစၥည္းမ်ား ပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္း၊ တာဝါတိုင္ေနရာမ်ား ရွိ ေျမလႊာမ်ား ျပတ္ေရြ႕ျခင္း၊ ေျမကၽြံျခင္းတို႔ျဖစ္ေပၚၿပီး တာဝါတိုင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား ေရြ႕လ်ား ပ်က္စီး ခဲ့သည့္အတြက္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရသည့္အတြက္ ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔ ၂၀၁၄-၁၅ ခုႏွစ္အတြင္းက မဟာဓာတ္အား လိုင္းသြယ္ တန္းႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယခုအခါ ၆၆ ေကဗြီ ဟားခါး-ဖလမ္း ဓာတ္အားလိုင္းမွာ ၉၉.၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ႏွင့္ ၆၆ ေကဗြီ ဖလမ္း ဓာတ္အားခြဲရံုမွာ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးစီးၿပီျဖစ္၍ ရက္ေပါင္း ၁၀၀ အတြင္းမွာ ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မၾကာမီျဖန္႔ျဖဴးေပးႏုိင္ေတာ့ မည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply