ကေလးေဒသ လမ္း၊ တံတားမ်ား ျပဳျပင္မြန္းမံရန္ ဂ်ာမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္မွ ယူရိုေငြ(၁၀) သန္းေထာက္ပံ့မည္

0

ယမန္ႏွစ္က ေရးႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတားမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြန္းမံရန္ လာမည့္ ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ဂ်ာမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္(KFW) မွ ယူရိုေငြ (၁၀) သန္းေထာက္ပ့ံမည္ ဟု ကေလးၿမိဳ႕ နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရွာမ္းမီးထံမွသိရသည္။

ဂ်ာမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္(KFW) အေထာက္အပံ့ ယူရိုေငြ(၁၀)သန္းျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးခရိုင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလ်ာထားစာရင္းမွာ ကေလးေဒသရွိ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားအဓိကအားထားေနရေသာ ဆည္ႀကီး တံတား ႏွင့္ နတ္တခါးတံတားမ်ားကို သံကူကြန္ကရစ္တံတားမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္၊ ဒိုး၀မ္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ရာဇၿဂိဳလ္ရြာ လမ္းအၾကား လမ္းမႀကီးအား ကတၱရာခင္းရန္ ႏွင့္ လမ္းေပၚရွိဆက္စပ္တံတားမ်ားျပဳျပင္ရန္၊ စကၠန္႔ေက်းရြာ ႏွင့္ ရွားေတာေက်း ရြာဆက္လမ္အား ကတၱရာခင္းရန္၊ နမ့္ေျမာင္ေခ်ာင္းေရေက်ာ္၊ မွန္လံုေခ်ာင္းေရေက်ာ္ ႏွင့္ ဇီးေခ်ာင္း ေရေက်ာ္တို႔အား သံကူကြန္ ကရစ္ ေရေက်ာ္မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။

“သူတို႔ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈေတြလုပ္ၿပီးပါၿပီ၊ အေကာင္ထည္ေဖာ္မယ့္လုပ္ငန္းေတြကို စာရင္းျပဳစုၿပီး ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳး ေရးဌာန မွာ သြားတင္ျပတယ္၊ တကယ္လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ့္အခ်ိန္က်ရင္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာနနဲ႔ ဂ်ာမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္တို႔ စာခ်ဴပ္ခ်ဴပ္ၾကမွာပါ’’ ဟု ေဒၚ ရွာမ္းမီးကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code