ထန္တလန္ၿမိဳ႔နယ္ လွ်ပ္စစ္မွဴးက မီတာဘုတ္ ၃၀ ကုိ အလြဲသုံးစားလုပ္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕ အတြက္ အစုိးရမွ ခ်ေပးသည့္ လွ်ပ္စစ္ မီတာဘုတ္ ၃၀ ကုိ သက္ဆုိင္ရာ လွ်ပ္စစ္မွဴးက ဖ လမ္းၿမိဳ႕သုိ႕ ပုိ႕ခုိင္း လုိက္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ လွ်ပ္စစ္မွဴးကုိ လွ်ပ္စစ္မီတာဘုတ္ ၃၀ လာယူခုိင္းတာ သူက ထန္တလန္မွာ ၀ယ္ယူႏုိင္မည့္ လူရွိမွာ မဟုတ္ဘူး၊ ဖလမ္းကို ေပးလုိက္ၾကပါ လုိ႕ ေျပာလုိက္တယ္” ဟု ဟားခါးၿမိဳ႕မွ လွ်ပ္စစ္ ၀န္ထမ္းတဦးက ေျပာသည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ တပတ္ အတြင္း ၄ ရက္ခန္႕သာလွ်ပ္စစ္မီး မီးရရွိေၾကာင္း၊ ထုိ႕ ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား မ်ားေက်ာင္းစာၾကည့္ေရး အခက္ၾကဳံေနၾကေၾကာင္း ျပည္တြင္း ခုိႏုမ္းထုန္ သတင္း ေထာက္ထံမွ သိရသည္။

“ မီတာဘုတ္ တလုံးက ၆ သိန္းေလာက္ပဲေနာ္၊ ၀ယ္ႏိုင္မ၀ယ္ႏုိင္က အေရးမၾကီးဘူး၊ လွ်ပ္စစ္မီး ပုံမွန္ရရွိဖုိ႕ပဲလုိတယ္”  ဟု ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေပၚမွ ကုန္သည္တဦးက ေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္မွဴးသည္ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္ မွ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္အထိ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တြင္ တာ၀န္က်စဥ္ အစုိးရမွ ခြဲတမ္း ခ်ေပး ေသာ လွ်ပ္စစ္မီတာေဘာက္မ်ားကုိ ကုိယ္က်ဳိး အတြက္ ေရာင္းစားၿပီး အေၾကြး တင္လြန္းေသာေၾကာင့္  ထန္တလန္ၿမိဳ႕မွ ေျပာင္း ေရႊ႕ ခံခဲ့ရေသာ္လည္း မီတာေဘာက္ ခ အေၾကြး ေခ်ႏုိင္ေအာင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕သုိ႕ ျပန္လည္ တာ၀န္ က်ေျပာင္း ေရြ႕လာေၾကာင္း သိရသည္။

“ ျပည္နယ္မွ အရာရွိေတြ ေရာက္ရွိလာတဲ့ အခ်ိန္မ်ဳိးမွာသာ မီးကုိ ရရွိတယ္၊ အဓိက နာတာက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူေတြေပါ့” ဟု ေက်ာင္းဆရာတဦးက ေျပာသည္။

ထန္တလန္ၿမိဳ႕အတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးကုိ လုိင္ကြာ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၀ပ္ ၅၀၀ အားျဖင့္ သြယ္ယူေၾကာင္း  ျပည္နယ္အစုိးရက ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ တႏွစ္လွ်င္ မီတာဘုတ္ ၃၀- ၄၀ ခ်ေပးေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.