ကေလး – ရိဒ္နယ္စပ္သြား ကားဂိတ္မ်ား ကား၀င္းသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕မည္

0

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕မွ ခ်င္းျပည္နယ္ အမွတ္(၂) အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ရိဒ္ေခါဒါရ္း ၿမိဳ႕သို႔ ေျပးဆြဲေနေသာ ကားလိုင္းမ်ား၏ လက္မွတ္အေရာင္းဌာန(ကားဂိတ္)မ်ားအားလံုးကို ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းကစၿပီး အသစ္တည္ ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ကား၀င္အသစ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ႏုိင္မည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားကေျပာသည္။

 

ခ်င္းျပည္နယ္ ရိဒ္ေခါဒါရ္းၿမိဳ႕သို႔ ေျပးဆြဲေနၾကေသာကားလိုင္းမ်ားသည္ ကား၀င္းသီးသန္႔မရွိဘဲ ကေလးၿမိဳ႕ တာဟန္း ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဖီလာလမ္းခြဲအနီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္လမ္းမႀကီးေဘးတြင္ ကိုယ့္နည္းကိုယ့္ဟန္ျဖင့္ ဂိတ္မ်ားဖြင့္လွစ္ကာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာေျပးဆြဲလာခဲ့ၾကသည္။

 

ယခုအခါ ေတာင္ဖီလာရပ္ကြက္ နယ္ေျမ (၆) သခ်ိဴင္းေဟာင္းေနရာတြင္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထစနစ္ျဖင့္ ကား၀င္း အသစ္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိၿပီး ဇူလိုင္လကုန္ပိုင္းတြင္ ကားဂိတ္မ်ားအားလံုး ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ကားဂိတ္ ေဆာက္ လုပ္ေရးတာ၀န္ခံကေျပာသည္။

 

အသစ္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ အေဆာက္အဦးသစ္မွာ အလ်ား ၁၈၀ ေပ အနံ ၄၈ ေပရွိၿပီး လက္မွတ္ အေရာင္း ဌာန အခန္းေပါင္း ၁၀ ခန္းပါ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ကုန္က်စရိတ္ခန္႔မွန္းေျခမွာ သိန္းေပါင္း ၆၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိသည္ဟု သိရသည္။

 

အဆိုပါ ကား၀င္းသစ္ေႀကာင့္ ယခင္က ေတာင္ဖီလာလမ္းခြဲအနီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းေပၚတြင္ ဂိတ္ထိုး လက္မွတ္ ေရာင္း ခ်ျခင္း ေႀကာင့္ အမ်ားျပည္သူသြားလာေရး အဆင္မေျပမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာသည္။

 

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code