တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရန္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ထိုင္းကိုသြားေရာက္

0

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရန္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ မီဇိုရမ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း လက္ရွိ Mizo National Front (MNF) ဥကၠဌ ပူး ဇိုးရမ္းထန္းငါသည္ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ေန႕က ထိုင္းႏိုင္ငံကို ထြက္ခြာ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

 

ပူး ဇိုးရမ္းထန္းငါသည္ ထိုင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾက မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေျခအေနမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု မီဇိုရမ္ေဒသထုတ္ Vanglaini သတင္း တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

 

(MNF) ဥကၠဌသည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၾကား ၀င္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္ေန႔ကလည္း ထိုင္းႏုိင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕သို႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၁၇ ဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီး မီဇိုးလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ ႏွင့္ အိႏိၵယ အစိုးရ အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ကို ရွင္းလင္းဖလွယ္ခဲ့ဘူးသည္။

 

Pu Laldenga(ကြန္လြန္) ဦးေဆာင္ေသာ Mizo National Front (MNF) မီဇိုးလူမ်ဴိးစုလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ သည္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ ၁၉၆၆ ခုႏွစ္က အိႏိၵယအစိုးရကို စတင္ပုန္ကန္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယ အစိုးရ ႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုၾကာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ Rajiv Gandhi ဦးေဆာင္ေသာ အိႏိၵယအစိုး ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿပီး The Mizo Accord ေခၚ မီဇိုးသေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဴပ္ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ယင္းသေဘာတူစာခ်ဴပ္သည္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ အေအာင္ျမင္ဆံုးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစံျပသေဘာတူစာခ်ဴပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံ ခဲ့ရပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code