ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ မဏိပူရစီမံကိန္း ျပန္လည္စတင္မည္

0

ခ်င္းျပည္နယ္၊ မဏိပူရျမစ္ေပၚရွိ မဏိပူရဘက္စုံေရေလွာင္တမံ စီမံကိန္းကို ျပန္လည္စတင္ေဆာင္ရြက္သြား မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ အႀကိမ္ပံုမွန္ အစည္းအေ၀း ပထမေန႔တြင္ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ယမန္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ေဒၚရွားမီးက အဆိုပါစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမးခြန္းေမးျမန္းရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဖဇင္ထြန္းမွ ယခုကဲ့သို႔ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“ယခင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေရႀကီးမႈျဖစ္စဥ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္အတြင္း မဏိပူရ စီမံကိန္း၏ တာတမံပိုင္းဆိုင္ရာ တည္ေဆာက္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆညေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းပိုင္းကို လၽွပ္စစ္ ဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့ပါသျဖင့္ စိန္အင္တာပ႐ိုက္ကုမၸဏီ၊ China Harbour Engineering ကုမၸဏီလီမိတက္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လၽွပ္စစ္ စြမ္းအားဝန္ႀကီးဌာနတို႔ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၿပီး ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ သြားမွာျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းျဖစ္ ေျမာက္ႏိုင္စြမ္းအစီရင္ခံစာကို သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ ဆက္လက္ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ရယူၿပီးေတာ့ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး ႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းၿပီး ျပည္သူလူထုသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပေဆြးေႏြး ေဆာင္႐ြက္သြားမည္’’ ဟု လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးခ႐ိုင္၊ ကေလးၿမိဳ႕နယ္၊ ကမၻားနီ တံတား အထက္ဘက္ ၂.၅ မိုင္ခန္႔အကြာ၊ ဆည္ေတာ္ ႐ြာအနီး ခ်င္းျပည္နယ္ မဏိပူရျမစ္ေပၚတြင္ တည္ရွိေသာ မဏိပူရစီမံကိန္းသည္ ေရေလွာင္ တမံအလ်ား ၂၄၄၄ ေပ၊ အျမင့္ ၅၂၇ ေပ ရွိ ေက်ာက္ျဖည့္တာတမံျဖစ္ၿပီး ဧကေပ ၁၂၆၀၀၀၀ သိုေလွာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ကာ လယ္ေျမဧက ၅၀၀၀၀ ခန္႔ စိုက္ပ်ိဳးေရေပးေဝေရးႏွင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ၃၈၀ မဂၢါဝပ္ထုတ္ ယူႏိုင္မည့္ ဘက္စုံစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းစီမံကိန္းကို ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီ၏ ၂၂-၉-၂၀၀၆ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အထူးစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕အစည္းအေဝး အမွတ္စဥ္(၁/၂၀၀၆)မွ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ တာတမံ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃- ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ကစ၍ ယေန႔အထိရပ္ဆိုင္းထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply