စီအဲန္အက္ဖ္နဲ႕ အစုိးရအၾကား ဒုတိယအၾကိမ္ျငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ျပည္ပ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္မည္

0

May 3, 2012 by khonumthungburmese

၃၀ ဧျပီလ ၂၀၁၂၊ ေမ ၈- ၉ ရက္အၾကား ဒုတိယအၾကိမ္ေျမာက္ စီအဲန္အက္ဖ္နဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္  ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ျပည္ပ မွ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္မည္ဟု ၾကားသိရသည္။စီအဲန္အက္ဖ္ဖက္မွ Norwegian Peace Initiative Consultant Asley  South , CHRO Executive Director Salai Bawi Lian Mang, နဲ႕ Euro Burma မွ ဦး ဟန္ေယာင္ေဟြ တုိ႕အား တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳေရး တင္ျပခ်က္ကုိ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရမွ သေဘာတူလက္ခံလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ သုိ႕ေသာ္ ဦးဟန္ေယာင္ေဟြ႕သည္ ၄င္း၏ က်န္းမာေရးအေျခအ ေနေၾကာင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါ၊

“ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရကေန ယခုလုိ ေလ့လာသူေတြ တက္ေရာက္ခြင့္ ျပဳလုိက္တာက ပြင့္လင္းမႈကုိ ျပသတာပါ၊ အဲဒါ အနာဂါတ္ ႏွစ္ဖက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအတြက္ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာပါ” ဟု စီအဲန္အက္ဖ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္ ေဒါက္တာ အင္ဒရူး က ေျပာသည္။

ယခု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပထမအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲသေဘာတူညီခ်က္ေတြကုိ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊ အပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရး၊ ပဌိပကၡ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေျဖရွင္းေရး၊ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႏွင့္ ျပည္ပေရာက္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ား ဆုိင္ရာ ကိစၥမ်ား အဓိကထားေဆြးေႏြးမည္ဟု စီအဲန္အက္ဖ္ရဲ့ ဧၿပီလ ၃၀ ရက္ေန႕ ထုတ္ျပန္ သည့္  ျပည္ေထာင္စု အစုိးရႏွင့္ ဒုတိယအၾကိမ္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ထြက္ခြါျခင္း သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒုတိယအၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီအဲန္အက္ဖ္ ဖက္မွ အဖြဲ႕ေခါင္ေဆာင္အျဖစ္ ေဒါက္တာေရႊခါးရ္၊ ဒုတိယအဖြဲ႕ ေခါင္း ေဆာင္အျဖစ္ ေဒါက္တာအင္ဒရူးငြန္က်ဳံးလ်န္တုိ႕ႏွင့္ အတူ အဓိပတိေကာင္စီ၀င္မ်ား၊ ဗဟုိေကာ္မီတီ၀င္မ်ား၊ ခ်င္းအမ်ဳိး သားတပ္မေတာ္မွ စီးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ဦးစီးအရာရွိမ်ား စုစုေပါင္း ၁၇ ဦး ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္သည္။

အစုိးရဖက္မွ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရးအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး သီရိပ်ံခ်ီ ဦးေအာင္မင္း၊ အဖြဲ႕၀င္ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းထြန္းတုိ႕နဲ႕ အတူ ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦး ဟုန္းငုိင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လုံျခဳံေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ၾကီး ဗုိလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္မင္းဦး တုိ႕ ပါ၀င္ၾကမည္ဟု သိရသည္။

စီအဲန္အက္ဖ္သည္ ၄င္း၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ျဖစ္သည့္ ကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္းတီးခြင့္ျပန္လည္ရရွိေရး၊ ဒီမုိကေရစီစ နစ္က်င့္သုံးသည့္ ဖက္ဒေရျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးတုိ႕ အတြက္ ယခုလုိ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းမွ တဆင့္ တက္ လွမ္း ရန္ ၾကဳိးပမ္ေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုတ္ျပန္ခ်က္တြက္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Comments are closed.