ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ေန႔က်င္းပမည္

0

ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီေရြးေကာက္ပြဲကို လာမည့္ေအာက္တိုဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ ၁၃ ၿမိဳ႕တြင္ တၿပိဳင္တည္းက်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ဟုသိရသည္။

ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၅ ၿမိဳ႕ရွိသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ စည္ပင္ေရြးေကာက္ပြဲကို က်ီခါး၊ တြန္းဇံ၊ တီးတိန္၊ ရိေခါဒါရ္၊ ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ ကန္ပက္လက္၊ ဆမီး၊ ပလက္၀၊ မင္းတပ္၊ မတူပီႏွင့္ ေရဇြာစသည့္ ၿမိဳ႕ ၁၃ ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ခိုင္ကမ္း ႏွင့္ လိုင္လင္းပီၿမိဳ႕တို႔ မွာ စည္ပင္ဖြဲ႕စည္းမႈ မပီျပင္ေသးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေနာင္သင့္ေတာ္သည့္အခ်ိန္က်မွသာ ျပဳလုပ္ သြားမည္ဟု စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ခ်င္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႕ အစည္းအေ၀း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အရသိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို တစ္ၿမိဳ႕လ်င္ ၇ ဦးစီျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမွာျဖစ္ၿပီး ယင္းအနက္ ၄ ဦးကို လူထုမွ တိုက္ရိုက္ မဲေပးေရြးခ်ယ္ကာ က်န္ ၃ ဦးမွာ ျပည္နယ္အစိုးရမွ တိုက္ရိုက္ခန္႔အပ္မည္ျဖစ္သည္။ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠဌအျဖစ္ လူထု မွေရြး ခ်ယ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ ၄ ဦးထဲမွ တစ္ဦးဦးကို ေကာ္မတီ၀င္ ၇ ဦးမွ လွ်ိဴ႕၀က္မဲျဖင့္ ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ၾကမည္ ဟုသိရသည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ သက္ဆိုုင္ရာၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ မဲဆႏၵနယ္ ၄ နယ္ပိုုင္းျခားသတ္မွတ္မည္ျဖစ္ၿပီး စည္ပင္ ေကာ္မတီ၀င္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံလိုုသူမ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕ စည္ပင္သာယာေရး ေရြးေကာက္ပြဲ ၾကီးၾကပ္ ေရး အဖြဲ႕ခြဲထံ ေလွ်ာက္လႊာပံုုစံ ေတာင္းယူၿပီး အာမခံေငြက်ပ္ ငါးေသာင္း (၅၀၀၀၀)ျဖင့္ စက္တက္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုုး ထားတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

စည္ပင္ေရြးေကာက္ ပြဲကို အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္း ၄ ခုျဖစ္သည့္ ေအးခ်မ္းျမန္မာအင္စတီက်ဴ႕၊ နယူူးျမန္မာေဖာင္ေဒး ရွင္း၊ ပ်ဴိးပင္ႏွင့္ Hornbill Organization စသည္တို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုသိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply