ဆမီး-ကန္ပက္လက္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ျခင္းမရွိ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ဆမီးႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕အၾကား တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္သြားလာ ႏုိင္မည့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရန္ လတ္တေလာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္းျခင္းမရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာေအာက္သူကေျပာသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ကက်င္းပေသာ အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀း တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၁၂)မွ ဦးမ်ဳိးထပ္(ခ) ဆလိုင္းမ်ဳိးထိုက္က ”ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕ နယ္ ဆမီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ၾကား ရွိ ဆမီး-ကန္ပက္လက္ တိုက္႐ိုက္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီ အစဥ္ရွိ/ မရွိ” ေမးခြန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သူက ယခုကဲ့သို႔ေျဖၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္ ဆမီးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ ၿမိဳ႕အၾကား ဆမီး-ကန္ပက္လက္ တိုက္႐ိုက္ကား လမ္း ေဖာက္လုပ္ေပး ရန္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ လတ္တေလာတြင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္အလိုက္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား၏ ဦးစားေပး လ်ာထားတင္ျပမႈအေပၚမူတည္၍ လ်ာထားတင္ျပေပး သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code