လက္ပံေခ်ာင္းတြင္ တိုက္နယ္ေဆးရံုးထားရွိရန္ အစီစဥ္မရွိေသး

0

ကေလးၿမိဳ႕အေနာက္ေျမာက္ဘက္ေဒသ ခ်င္းလူမ်ဴိးအမ်ားစုေနထုိင္ၾကေသာ လက္ပံေခ်ာင္းေက်းရြာတြင္ တိုက္နယ္ ေဆးရံုး ဖြင့္လွစ္ထားရွိရန္ အစီစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးေျပာသည္။

စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ပံုမွန္အစည္းအေ၀းတြင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရွားမီးက ကေလးၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ေျမာက္ေဒသရွိ သင့္ေတာ္ေသာ လက္ပံေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင္ တိုက္နယ္ေဆးရံု တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ ေမးျမန္းရာတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာျမင့္ေထြးက အစီစဥ္မရွိေသးေၾကာင္း ျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကေလးၿမိဳ႕နယ္၌ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေဆးရံု ၂ ရံု၊ ေျမာက္ပိုင္းအစြန္တြင္ ၁ ရံု စုစုေပါင္း တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ ၃ ႐ုံရွိေသာ္လည္း လက္ပံေခ်ာင္းေက်း႐ြာ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ ႐ြာေပါင္း ၄၁ ႐ြာမွ လူဦးေရ ၆၂၅၃၅ ဦးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္မွ လက္လွမ္း မမီႏိုင္ ေသာ႐ြာ ၁၁ ႐ြာမွ လူဦးေရ ၄၂၅၀ ဦးစုစုေပါင္း ၆၆၀၀၀ ေက်ာ္ဦးသည္ ေျမာက္ပိုင္းအစြန္ရွိ ရာဇၿဂိဳလ္ေဆး႐ုံသို႔ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ျမင့္ေဆး႐ုံႀကီးႏွင့္ ေဝးကြာေနျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ေဆးဝါးမ်ားဝယ္ယူရန္အတြက္ ၿမိဳ႕ကို တစ္ပတ္ျပန္ပတ္ေနရျခင္း တို႔ေၾကာင့္ သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း မရွိၾကေၾကာင္း ေဒၚရွားမီးကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈေၾကာင့္ တံတားႀကီးမ်ား အားလုံးပ်က္စီးသြားၿပီး ေဒသအတြင္း ပိတ္မိေနသည့္ အေျခ အေနမ်ား လည္း ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ မိမိတို႔ၿမိဳ႕နယ္၏ ပထဝီအေနအထားအရလည္းေကာင္း၊က်န္းမာေရးဌာန စံႏႈန္းမ်ား အရလည္းေကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးအရ လည္းေကာင္း တည္ေဆာက္ေပးရန္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ ေသာ တိုက္နယ္ ေဆး႐ုံတစ္႐ုံကို ကေလးၿမိဳ႕နယ္၏ အေနာက္ေျမာက္ေဒသရွိ သင့္ေတာ္ေသာ လက္ပံေခ်ာင္းေက်း႐ြာတြင္ တည္ေဆာက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိကို စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေမးခြန္းအေပၚ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လက္ပံေခ်ာင္းေက်း႐ြာႏွင့္ အနီးတဝိုက္ ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ားသည္ ေျမာက္ဘက္တြင္ ဖြင့္ထားခဲ့ေသာ ရာဇၿဂိဳလ္ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံသို႔ လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ဘက္ရွိ ကေလးၿမိဳ႕ျပည္သူ႕ေဆး႐ုံႀကီးသို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ ကုသေနၾကပါေၾကာင္း၊  အၫႊန္းကိန္းမ်ားကိုၾကည့္ပါက ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံ ဖြင့္လွစ္ရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးပါဟု ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တိုက္နယ္ေဆး႐ုံအသစ္ဖြင့္လွစ္ရန္ တင္ျပျခင္းကိစၥျဖစ္သည့္အတြက္ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံအနီးရွိ အျခားတိုက္နယ္ေဆး႐ုံတြင္ Rural Health Center မ်ား ၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ုံမ်ား၌ လူနာမ်ား ျပင္ပအတြင္းလူနာမ်ား တက္ေရာက္မႈအေျခအေန ေတာင္းဆိုသည့္ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံမွာ ေျမျပင္အေနအထား (Geographical Drain)၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခအေန လူနာမ်ားဖ်ားနာမႈ ေရာဂါမည္မၽွရွိသည္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈ စာရွင္းဇယားအေျခအေန လူဦးေရသိပ္သည္းမႈ Internal Migration မ်ား မည္မၽွ ရွိျခင္း၊ ေဆး႐ုံေဆာက္ရန္ ေနရာရွိ/မရွိ၊ ေငြရွိ/မရွိ၊ လူဦးေရ၊ ဆရာဝန္ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားလုံေလာက္မႈရွိ/မရွိတို႔ကို စစ္ေဆးၿပီးမွသာလၽွင္ မိမိတို႔ စဥ္းစားပါေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးတင္ျပခဲ့သကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီၫြတ္ေရးကိစၥကိုလည္း ထည္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ၎တုိ႔သည္ Subjective Criterion ျဖစ္ေသာ္လည္း အလြန္အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေျမျပင္အေျခအေနကိုသိရွိရန္ ဗဟိုမွ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ကို တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးႏွင့္တြဲၿပီး အျမန္ဆုံး သြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၀န္ႀကီးကရွင္းလင္းေျဖၾကားခဲ့သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code