ခ်င္းရိုးရာ ခြါဒိုပြဲေတာ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ စည္ကားစြာ စတင္က်င္းပ

0

ခ်င္းရိုးရာ ခြါဒိုပြဲေတာ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ စည္ကားစြာ စတင္က်င္းပ ခိုႏူမ္းသုန္သတင္း၊ ၁၄ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၆ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားအတြက္ အေရးပါေသာ ရိုးရာပြဲတစ္ခုျဖစ္သည့္ ခြါဒိုပြဲကို ခ်င္းျပည္နယ္ တီးတိန္ၿမိဳ႕တြင္ ယေန႔ေအာက္တိုဘာ ၁၄ ရက္ေန႔မွစတင္က်င္းပေနၿပီး ၁၅ ရက္ေန႔အထိ ၂ ရက္တာက်င္းပၾကမည္ျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အစီစဥ္အတြက္ရည္ရြယ္သည့္ ေက်းရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္း (Community Based Tourism) ျမွင့္တင္ျခင္းႏွင့္အတူ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား၀န္ႀကီးဌါန၊ ျပည္နယ္အစိုးရတို႔၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ခ်င္းရွိုးရာခြါဒိုပြဲေတာ္ကို က်င္းပေန ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ “ ေက်းရြာအေျချပဳခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ဒီႏွစ္ခ်င္းျပည္နယ္မွာ ေဆာ္ေလာင္း ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ လိုင္လို တီးတိန္ၿမိဳ႕ နယ္ကို ေရြးထားတာေလ၊ ဒီဟာကို Promote (အားေပးျမွင့္တင္) လုပ္ရင္းနဲ႔ဆိုၿပီးအစီစဥ္ဆြဲၿပီးမွ Promote လုပ္ႏုိင္တဲ့ အေျခအေနက ဒီခြါဒိုပြဲက်င္းပၿပီးေတာ့ဖိတ္ေခၚဖို႔ဆိုၿပီး ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ၾကတာ’’ ဟု ခ်င္းျပည္နယ္လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေပါင္လြန္မင္းထန္ကေျပာသည္။

ခြါဒိုပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဆလိုင္းဦးလ်န္လြယ္၊ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးဇိုေဘြ႔၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီး ေပါင္လြန္မင္းထန္၊ စည္ပင္၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္စသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔တာ၀န္ရွိသူအႀကီးအကဲမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။ ရိုးရာပြဲေတာ္ပထမရက္မနက္ပိုင္းတြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕မွ ၄ မိုင္ခန္႔ေ၀းေသာ ေရွာင္ေစာန္းေက်းရြာသို႔လည္ပတ္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ညေနပိုင္းတြင္ ေက်းရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ လိုင္လိုေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ကာ ခြါဒိုပြဲေတာ္၏ အႏွစ္သာရတစ္ခုျဖစ္ေသာ ပ်ားဖြပ္ျခင္း/သယ္ျခင္းဓေလ့ အပါအဝင္ ရိုးရာအစီအစဥ္မ်ားလည္းျဖင့္က်င္းပျပဳလုပ္ၾကမည္ဟု လူမႈေရး၀န္ႀကီးကေျပာသည္။ ေရွာင္ေစာန္းေက်းရြာသည္ ေရွာင္ေစာန္းဘာသာဝင္တို႔၏ ဌာနခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး အလြန္ထူးျခားေသာ ဘာသာေရးက်င့္သံုးမႈ မ်ားရွိသည့္ရြာျဖစ္သည္။

လိုင္လိုင္ေက်းရြာသည္ ခ်င္းရိုးရာအိမ္မ်ားျဖင့္ တစ္ရြာလံုးေနထိုင္သညိ့ရြာျဖစ္သည္။ ခြါဒိုပြဲေတာ္ ဒုတိယေန႔ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္တြင္ တီးတိန္ၿမိဳ႕ကမ္းေဟာက္ အားကစားကြင္း၌ ခြါဒိုပြဲေတာ္ မုဒ္ဦးဖြင့္လွစ္ ျခင္း၊ ေက်ာက္စာတိုင္ စိုက္ထူျခင္း၊ ေဒသတြင္းအေျခစိုက္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔ ၁၂ ဖြဲ႔ကရိုးရာအကမ်ားျဖင့္တင္ဆက္ၾက မည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းသမိုင္းသုေတသန ပညာရွင္မ်ား၏ ေတြ႕ရိွခ်က္အရ ခြါဒိုပဲြေတာ္ကို က်ိမ္ႏြဲ႕ရြာသူႀကီး ပူတြေၾကာင္ေခတ္ ေအဒီ ၁၄၀၀ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ စတင္က်င္းပသည္ဟု ခန္႔မွန္းမႈမ်ား ရွိခဲ့ရာ ရက္အတိအက် မသိရေပမယ့္ ခန္႔မွန္ခ်က္မ်ားအရ ႏွစ္ေပါင္း (၆၀၀) ေက်ာ္ရိွခဲ့သည္ဟု သိရိွရသည္။

ခြါဒိုပဲြေတာ္၏ အဓိပၸာယ္မွာ ခ်င္းစကားျဖစ္သည့္ Khua ႏွင့္ Do ႏွစ္လံုးေပါင္းထားျခင္း ျဖစ္ၿပီး ခြါ ဆိုသည္မွာ Khuazing= နတ္၊ မေကာင္းဆုိး၀ါး၊ Khuavak= ဘုရားျဖစ္ၿပီး ဒို ဆိုသည္မွာ ႏွင္ထုတ္၊ တိုက္ခိုက္၊ ႀကိဳဆို၊ ဧည့္ခံ ဆိုသည့္ အဓိပၸာယ္ ျဖ္စသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခြါဒိုပြဲေတာ္ကို ႐ိုးရာႏွစ္ကူးပြဲ သို႔မဟုတ္ ေကာက္ရိတ္သိမ္းပြဲ၊ သို႔မဟုတ္ မေကာင္းဆိုး၀ါး ႏွင္ထုတ္ၿပီး ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ မဂၤလာရွိမႈအားႀကိဳဆိုျခင္း ပြဲေတာ္ဟုလည္း အနက္အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုၾကသည္။ ခြါဒိုပြဲေတာ္ က်င္းပသည့္ရက္မွာ တိက်သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိေပ။ ေက်းရြာေဒသအ လိုက္ ေတာင္ယာသီးႏွံ ရိတ္သိမ္း ၿပီးျခင္းအေပၚ အမွီျပဳ၍ ေက်းရြာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ကာ စက္တင္ဘာလ ႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလ အၾကား အဆင္ ေျပဆံုးရက္ကို ေရြးခ်ယ္ကာ က်င္းပ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code