ေရွ႕တန္းျပန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဖိအားေပးႀကိဳဆိုခိုင္းမႈအေပၚ ဖလမ္းလူငယ္အဖြဲ႔ ႐ႈတ္ခ်

0

ေရွ႕တန္းမွ ျပန္လာေသာ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ႀကိဳဆိုရန္ ဖလမ္းခရိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာနမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ဖိအားေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အေပၚ ဖလမ္းလူငယ္အဖြဲ႔က ႐ႈတ္ခ်လိုက္သည္။

ဖလမ္းၿမိဳ႕တြင္ တပ္စြဲထားေသာ ခလရ (၂၆၈) မွ ေရွ႕တန္းျပန္ တပ္မေတာ္သားမ်ားကို ႀကိဳဆိုရန္ ဖလမ္းၿမိဳ႕မွ   ေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ရပ္/ေက်းတာ၀န္ရွိသူမ်ားကို ေအာက္တုိဘာလ ၂၉ မွ ၃၁ အထိ သံုးရက္တုိင္တိုင္ ခ႐ိုင္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက ဖိအားေပးခိုင္းေစခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရွ႕တန္းတစ္ေနရာသို႔ လအတန္ၾကာ ထြက္ေနရေသာ ခလရ (၂၆၈)မွ တပ္မေတာ္သားမ်ားသည္ မိမိတပ္ရင္းရွိရာ ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႔ ေခ်ာေမာစြာျပန္လာႏိုင္သည္ကို ဖလမ္းလူငယ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္မိသားစု၀င္မ်ားကို လူသားခ်င္း စာနာ၍ ၀မ္းသာရပါေသာ္လည္း ဖလမ္းၿမိဳ႕ရွိျပည္သူလူထု၏ ဆႏၵသေဘာထားမပါဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို အလြဲသံုးစားျပဳ ကာ ေရွ႕တန္းျပန္တပ္မေတာ္သားမ်ားကိုႀကိဳဆိုရန္ ဖိအားေပးမႈ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ဖလမ္းခရိုင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဴပ္ေရးမွဴးဦးစီးဌာန၏လုပ္ရပ္ကို ႐ႈတ္ခ်သည္ဟု ႏို၀င္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ ဖလမ္းလူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ ေၾကညာခ်က္မွာေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားရပ္တန္႔ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ခ်င္းျပည္သူမ်ားက ဟားခါးႏွင့္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ ဆႏၵေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကၿပီး ဖလမ္းၿမိဳ႕ တြင္လည္း ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔က ျမန္မာျပည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တၿမိဳ႕လံုးဆိုင္ခန္းမ်ားပိတ္ကာ ဆုေတာင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ရက္ပိုင္းခန္႔အၾကာတြင္ ေရွ႕တန္းမွျပန္လာေသာ တပ္မေတာ္မ်ားအား ဖိအားေပးႀကိဳ ဆိုခိုင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သုိ႔ တပ္မေတာ္သားမ်ားအား ဖိအားေပးႀကိဳဆိုခိုင္းျခင္းသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္၏ တ႐ုတ္ျပည္ခရီးစဥ္ႏွင့္ တိုက္ဆုိင္ရန္ အကြက္က်က် စီမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းမွ်သာျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ေသာ ႏိုင္ငံေရးလွည့္ကြက္ကို အသံုးခ်၍ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကား အမုန္းပြားေစၿပီး တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ၿပိဳကြဲေစမည့္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါးကို ထိပါးေစေသာလုပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္သည့္တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္သည္ဟု ၎တို႔ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒီမိုကေရစီေရာင္ျခည္သမ္းလာေသာ ယေန႔လိုခ်ိန္ကာမ်ဴိးတြင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵသေဘာထားကိုအေလးမထားဘဲ အာဏာနဲ႔ ခ်ဴပ္ခ်ယ္ဖိအားေပးေစခိုင္းလိုသူမ်ား၏အမူအက်င့္ေဟာင္းမ်ားကို ဖလမ္းလူငယ္အဖြဲ႔အေနျဖင့္ ကန္႔ကြက္ခဲ့၍ ဖလမ္းၿမိဳ႕လူထုႏွင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕အေျချပဳ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ယင္းႀကိဳဆိုပြဲတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိဟု ေၾကညာခ်က္ တြင္ပါရွိသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply