ကေလးေဒသ လမ္း၊ တံတားမ်ား ျပဳျပင္မည့္အစီစဥ္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ဆန္းတြင္ စမည္

0

ယမန္ႏွစ္က ေရးႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားေသာ ကေလးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ လမ္း၊ တံတားမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ မြန္းမံမည့္အစီစဥ္ကို လာမည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလကစၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ကေလးၿမဳိ႕ နယ္ ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးေအးမူ (ခ) ရွားမီးက ေျပာသည္။

 ယင္းအတြက္ ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (KFW) မွ ယူရိုေငြ (၁၀) သန္း ေထာက္ပံ့ရန္ စိုက္ပ်ဴိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ၀န္ႀကီးဌာနတို႔သည္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

 အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ႏိုဝင္ဘာလကုန္ပိုင္းက ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း လာမည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္သြားမည္ဟု ေဒၚရွားမီးက ေျပာသည္။

 “အခု ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ဖို႕ ကေလးၿမဳိ႕ကို ေရာက္ရွိေနၾကၿပီ၊ ဒီကိစၥကို ဂ်ာမန္ဖြံ႕ၿဖဳိးေရးဘဏ္ (KFW) မွ ဦးစီးၿပီး ေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တယ္၊ ကြ်န္မတို႕ MP ေတြနဲ႕ ရပ္မိရပ္ဖေတြကေတာ့ အနီးကပ္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ သြားမယ္” ဟု ေျပာသည္။

 ဂ်ာမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘဏ္(KFW) အေထာက္အပံ့ ယူရိုေငြ(၁၀)သန္းျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးခရိုင္ ကေလးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္း၌ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားလ်ာထားစာရင္းမွာ ကေလးေဒသရွိ ခ်င္းလူမ်ဴိးမ်ားအဓိကအားထားေနရေသာ ဆည္ႀကီး တံတား ႏွင့္ နတ္တခါးတံတားမ်ားကို သံကူကြန္ကရစ္တံတားမ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ရန္၊ ဒိုး၀မ္းေခ်ာင္းေက်းရြာမွ ရာဇၿဂိဳလ္ရြာ လမ္းအၾကား လမ္းမႀကီးအား ကတၱရာခင္းရန္ ႏွင့္ လမ္းေပၚရွိဆက္စပ္တံတားမ်ားျပဳျပင္ရန္၊ စကၠန္႔ေက်းရြာ ႏွင့္ ရွားေတာေက်း ရြာဆက္လမ္အား ကတၱရာခင္းရန္၊ နမ့္ေျမာင္ေခ်ာင္းေရေက်ာ္၊ မွန္လံုေခ်ာင္းေရေက်ာ္ ႏွင့္ ဇီးေခ်ာင္း ေရေက်ာ္တို႔အား သံကူကြန္ ကရစ္ ေရေက်ာ္ မ်ားျဖင့္တည္ေဆာက္ရန္တို႔ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code