ခ်င္းလူငယ္မူဝါဒ(မူၾကမ္း) ၿမဳိ႕နယ္အလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရး Chin Youth Policy Team ဖြဲ႕စည္း

0

ခ်င္းလူငယ္မူဝါဒ(မူၾကမ္း)ကို ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမဳိ႕နယ္အလိုက္ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ Chin Youth Policy Team ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါကိစၥနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ၁၀-၁၁ အထိ ဖလမ္းၿမဳိ႕ Youth & Community Center တြင္ ျပဳလုပ္ က်င္းပေသာ ခ်င္းလူငယ္မူဝါဒ(မူၾကမ္း) ေပၚထြက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူငယ္မူဝါဒေရးဆြဲေရးအတြက္ ခ်င္းျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္း အႀကဳိညုိႏႈိင္းအစည္းအေဝးတြင္ ယခုကဲ့သို႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းအစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ Chin Youth Policy Team အဖြဲ႕ (၆) ဦးကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး CYPT အဖြဲ႕၏ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ Mai Ni Siang Par, Taang Thang Suan Sian Khal, Salai Thang Loon, Salai Mang Houng, Salai Soe Moe Hein ႏွင့္ Mai Thewe Thewe Win တို႕ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ Sub-Team အျဖစ္ ၿမဳိ႕နယ္အလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီႏွင့္ ျပည္နယ္ျပင္ပမွ (၅) ဦး စုစုေပါင္း (၁၄) ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းသြားရန္ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ယင္း Sub-Team အတြက္ ၿမဳိ႕နယ္အလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္အမည္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာ (၂၁) ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထား ၿပီး Chin Youth Policy Team ဦးေဆာင္သူမ်ားထံ အသိေပးရန္ သေဘာတူခဲ့ၾက သည္ဟုသိရသည္။

ခ်င္းလူငယ္မူဝါဒ(မူၾကမ္း) ေပၚထြက္ေရးအတြက္ အႀကဳိညုိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ခ်င္းလူငယ္ ၂၁ ဦးမွ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး Youth Policy အေၾကာင္းစံု ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း အႀကဳိညုိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ပလက္ဝလူငယ္အဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေပမယ့္ အစည္းအေဝးကို အသိ အမွတ္ျပဳေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပလက္ဝလူငယ္မ်ားထံ ေပးပို႕ေပးရန္ ႏွင့္ ပလက္ဝလူငယ္မ်ား၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို အျမန္ဆံုး ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကား မည္ဟု ဆလိုင္း ေအာင္ေရႊ က ေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply