ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲနယ္နိမိတ္ သတ္မွတ္ဖြဲ႕စည္းမႈ ေဒသခံမ်ား ကန္႕ကြက္ခ်က္ အစုိးရ ပစ္ပယ္

0

လက္ရွိအစုိးရသစ္မွ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆမီးၿမိဳ႕နယ္(ခြဲ)တုိးခ်ဲ႕မႈႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ပင္မ ပလက္၀ ၿမိဳ႕ နယ္ႏွင့္ နယ္နိမိတ္သစ္ ခြဲေ၀သတ္မွတ္မႈအေပၚ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ (၉) ရက္ေန႕စြဲပါ ေဒသခံမ်ား၏ ကန္႕ကြက္လႊာ ပစ္ပယ္ခံရသည္ဟု သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္သည္ ၃၁၇၆ စတုရန္းမုိင္ က်ယ္၀န္းၿပီး ယခုနယ္နိမိတ္ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္သစ္သည္ ၁၆၂၇ စတုရန္းမုိင္က်ယ္ ၀န္းမွာျဖစ္ၿပီး ပင္မ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္သည္ ၁၅၀၀ စတုရန္းမုိင္ က်ယ္၀န္းမွာျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံ မ်ားက ကန္႕ကြက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲသစ္ဖြဲ႕စည္းေရးကုိ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္အမွတ္ (၁၂) မဲဆႏၵနယ္၊ ယူအက္စ္ဒီပီ ပါတီမွ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဆလုိင္းခြဲယန္ မွ ခ်င္းျပည္နယ္အစုိးရ မွ တဆင့္ တင္ျပၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက တုိးခ်ဲ႕လုိက္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ဆလုိင္းခြဲယန္၏ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ ( ခြဲ) တုိးခ်ဲ႕ေရး အမႈတြဲ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ေဒသခံ မဲဆႏၵရွင္ ၂၂၅၄ ဦးမွ ကန္႕ကြက္ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼထံ ေပးပုိ႕ခဲ့ၾကသည္။

ဆလုိင္းခြဲယန္သည္ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲသစ္ ရရွိေရးႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး မိမိသည္ ျပည္သူေတြရဲ့ လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည္းဆည္းေပး တာျဖစ္ေၾကာင္း ထုိ႕ေၾကာင့္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ (၅၄) အတုိင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ခူမီးမီဒီယာ အင္တာ ဗ်ဴးတြင္ေျပာသြားခဲ့သည္။

“ ယင္းကိစၥႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီးမကန္႕ကြက္လုိပါ၊ နယ္ေျမ ခြဲေ၀သတ္မွတ္ေရးကုိ ကန္႕ကြက္ေနတာပါ၊ က်ေတာ္တုိ႕ ပလက္ ၀နယ္ ေလးၿမိဳ႕ေဒသဟာ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ထဲပါသြားတာေတာင္ မသိလုိက္ဘူး၊ ဒါ ေဒသခံေတြႏွင့္ အရင္ ညိွႏႈိင္း သင့္တယ္”  ဟု ေဒသခံ တဦးက ေျပာသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ယခု စစ္အစုိးရလက္ထက္ကတည္းက ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲရရွိေရး အမႈတြဲကုိ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းျဖစ္ သည္ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က ေျပာေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးတြင္ ဆက္လက္ေဖာ္ျပထားသည္။

“ လက္ရွိအစုိးရက ဒီမုိကေရစီက်င့္စဥ္ကုိ ေလးစားယင္ စစ္အစုိးရရဲ့ အမႈတြဲေဟာင္းထက္ လူထု ဆႏၵကို အေလးထားသင့္ တာေပါ့” ဟု ေဒသခံေတြ က ေျပာၾကသည္။

အစုိးရသည္ ေဒသခံမ်ား ကန္႕ကြက္ေနသည့္ ၾကားက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ေန႕တြင္ ဆမီးၿမိဳ႕နယ္ခြဲသစ္ကုိ တရား ၀င္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Share.

About Author

Comments are closed.