ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီခြင့္ မရွိသ၍ ခ်င္းျပည္အတြင္းရွိ သဘာ၀ သဃံဇာတ ထုတ္ယူခြင့္ မျပဳလုပ္ရန္ေတာင္းဆို

0

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေဖၚေဆာင္ျပီး ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ား ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီခြင့္ မရွိသ၍ ခ်င္းျပည္အတြင္းရွိ သဘာ၀ သဃံဇာတ ထုတ္ယူခြင့္ မျပဳလုပ္ရန္ “ခ်င္းေတာင္ေဒသ သဘာ၀ သဃံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕” က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါသည္။

“က်ေတာ္တို႕လိုခ်င္တာကေတာ့ သဃံဇာတဆိုင္ရာ၊ စီမံမႈ၊ အခြန္ဘ႑ကအစ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိဖို႕ကို ေစာင့္ ၾကည့္ေပးႏိုင္ဖို႕ ၊ သိန္းသန္းရွိေနတဲ့ လူမ်ဳိးႏြယ္စုေတြရဲ႕ အေမြအႏွစ္၊ ခံစားပိုင္ခြင့္ေတြ ရရွိႏိုင္ရန္ နဲ႕ အဲဒီေဒသခံေတြကို အေျခခံျပီး သက္ဆိုင္ရာ ကေန ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့အခါ ျပီးျပည့္စုံျဖစ္ႏိုင္ဖို႕ လုပ္ေဆာင္ေန ပါတယ္” ဟု ခ်င္းေတာင္ေဒသ သဘာ၀ သဃံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ တာ၀န္ခံ ဆလိုင္း ခိုင္ဇေပါင္က ဆိုပါသည္။

လက္ရွိ ကန္ပက္လက္ျမိဳ႕နယ္၊ လဲပုံအုပ္စုရွိ ရင္ကြဲေတာင္တြင္ ေက်ာ္စြာကုမၸဏီက ျဒပ္သတၱဳတူးေဖၚေရး လုပ္ ငန္းေဆာင္ရြက္ျခင္းသည္ ၄င္းေဒသရွိ ေက်းရြာလူထုမ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပေပးျခင္းမရွိသည့္ အတြက္ ရြာသားမ်ား ဆုိးက်ဳိးခံစားမည့္ အေျခအေနတြင္ရွိေနေၾကာင္း သိရပါသည္။

သတၱဳတူးေဖၚျပီး ျဒပ္စင္သည့္အခါ အက္စစ္တစ္မ်ဳိးကို အသုံးျပဳသည့္အတြက္ ႏြား (၂၀) ေကာင္ေသဆုံးျပီး အုန္းသီးထြက္ႏွဳန္း အဆမတန္က်ဆင္းလာေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ဆလိုင္း ခိုင္ဇေပါင္က ေထာက္ျပပါသည္။

ေက်ာ္စြာ ကုမၸဏီက တူးေဖၚေနသည့္ ရင္ကြဲေတာင္ ျဒပ္သတၱဳ စမ္းသပ္တူေဖၚမႈကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရက ခြင့္မျပဳရန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၂၄-၂၅) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ စာေပးပို႕ျခင္းႏွင့္ သက္ ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညွိႏွဳိင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

“ရင္ကြဲေတာင္ရဲ႕ သဘာ၀ သဃံဇာတ တူးေဖၚေရးကို ေက်ာ္စြာ ကုမၸဏီ မေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းလူမ်ဳိးအတြက္ အနာဂတ္ကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူေပးႏိုင္တဲ့ အဲဒီသတၱဳတိုက္ဟာ လက္တစ္စုတ္စာ ခရိုနီလက္ထဲ မေရာက္ရွိဖို႕ က်ေတာ္တို႕ ျပည္နယ္အစိုးရကို တင္ျပခဲ့တာျဖစ္တယ္” လို႕ ခ်င္းေတာင္ေဒသ သဘာ၀ သဃံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖဲြ႕ ၊ အဖဲြ႕၀င္ ဆလိုင္း မင္းညွိ ကေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

ေက်ာ္စြာကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားကို အသိေပးျခင္း၊ သေဘာထားရယူျခင္း မရွိဘဲ စမ္းသပ္ တူးေဖၚျခင္းရွိမရွိ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေသခ်ာဆန္းစစ္သင့္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရထံ အၾကံျပဳထားပါသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code