ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလုိင္းလ်န္လြယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ေလယာဥ္ကြင္း ႏွင့္ ထန္တလန္ ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

0

ခ်င္းျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဴပ္ ဦးဆလုိင္းလ်န္လြယ္သည္ ဖလမ္းၿမဳိ႕ေလယာဥ္ကြင္း(ဆူရ္ဘုန္) တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ထန္တလန္ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၈ ရက္မွ ၁၁ ရက္ေန႔က သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဧၿပီလ ၈ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ဖလမ္းေလယာဥ္ကြင္း(ဆူရ္ဘုန္) တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ေသာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔အား ေလေၾကာင္း ပုိ႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စုိးႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က သတ္မွတ္ စံခ်ိန္စ ံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီတည္ေဆာက္ၿပီးစီးႏုိင္ေရး၊ လူႏွင့္စက္ယႏၱရားမ်ား ထိခုိက္ပ်က္စီး ဆုံး႐ွဳံးမႈမျဖစ္ေပၚေစေရး၊စက္ယႏၱရားမ်ားႏွင့္ လုပ္သားလူအင္အား အခ်ဳိးညီညြတ္ မွ်တစြာ အသုံးျပဳေဖာက္ လုပ္တည္ေဆာက္သြားေရးတုိ႔ကုိ လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့သည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရးဌာန အြန္လိုင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ေဖာ္ျပသည္။

အလားတူ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕တို႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ ၁၀ ရက္မွ ၁၁ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ထန္တလန္ ၿမဳိ႕နယ္ အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖဳိးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ထပ္မွန္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္ ညေနပုိင္းတြင္ ၾကည္ရိန္ Kyi Riang ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ လ်က္ရွိေသာ ဟရိန္ခန္းေက်းရြာႏွင့္ သီကီရ္ေက်းရြာၾကားရွိ ထန္ဆဲတံတားကုိ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္တင္ျပမႈမ်ားအေပၚ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္သီကီရ္ေက်းရြာအနီး၌ အေကာင္အထည္ေဖာ္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ သီကီရ္ ေရေလွာင္တမံစီမံကိန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိၾကရာ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးခင္ေဇာ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူ မ်ားက လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆာင္၌ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတ္မွတ္စံခ်ိန္ စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးႏုိင္ေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ ကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ေရးတုိ႔ကုိ လမ္းညႊန္မွာၾကားၿပီး လုပ္ငန္း လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးကာ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

၄င္းေနာက္ သီကီရ္ေက်းရြာ အေျခခံ ပညာအထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) ေဘာ္ဒါေဆာင္တည္ေဆာက္ေနမႈႏွင့္ ေဘာလုံးကြင္း တုိ႔ကုိ ဆက္လက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဆလုိင္းလ်န္လြယ္ႏွင့္အဖြဲ႔သည္ ဧၿပီ ၁၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆလဲင္း ေက်းရြာသုိ႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး T-7 ကုမၸဏီမွ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္(၅.၇၆)သန္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ အလ်ား(၁၂၀)ေပ၊ အနံ(၃၀)ေပရွိ အုတ္ညွပ္တစ္ထပ္ အ.လ.ကဆလဲင္းေက်ာင္း ေဆာင္သစ္ကုိ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးကာ ေက်ာင္းေဆာင္အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကသည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ဦးေပါင္လြန္မင့္ထန္၊ ျပည္နယ္စာရင္း စစ္ခ်ဳပ္ ဦးလာလ္တင္မန္း၊ ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးၿပဳံးခ်ဳိ၊ ျပည္နယ္စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ သစ္ေတာႏွင့္ သတၱဳဝန္္ႀကီးဦးမန္ဟင္းဒါးလ္၊ ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆုိင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply