အိႏိၵယ-ျမန္မာ အမွတ္(၂) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ေခတၱ ရပ္ဆိုင္း

0

အိႏိၵယ-ျမန္မာအမွတ္ (၂) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္းအေျခစိုက္ရာ ဇိုခြါထာ(အိႏိၵယဘက္ျခမ္း) တြင္ ကုန္တင္ကုန္က်လုပ္ငန္းကို တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္ အဖြဲ႔အစည္း ၂ ခုအၾကား အျငင္းပြားမႈျပသာနာေၾကာင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ က်န္ဖိုင္းခရိုင္ တရားသူႀကီးက နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈကို ေခတၱရပ္ဆိုင္းရန္ ၁၈ ရက္ေန႔က အမိန္႔ထုတ္ျပန္လိုက္သည္ဟုသိရသည္။

အဆိုပါအမိန္႔အရ ဇိုေခါထာမွတဆင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၊ ကုန္တင္ကုန္ခ် လုပ္ငန္း၊ နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မည္သည့္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမဆို မီဇိုရမ္အစိုးရဘက္က ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သည္ႀကီး မ်ားကိုလည္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားထားၿပီး၊ ယခုအမိန္႔သည္ တစံုတရာအေျပာင္းအလဲမရွိပါက ၁ လ ၾကာ အသက္၀င္မည္ျဖစ္သည္ဟု က်န္ဖိုင္းခရိုင္တာ၀န္ရွိသူမ်ားထံမွသိရသည္။

အမွတ္(၂) နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမွတဆင့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားသယ္ယူပို႔ေဆာင္ရာတြင္ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္း ကို ဦးေဆာင္ လုပ္ကုိင္ရန္ ဇိုေခါထာေက်းရြာ(အိႏိၵယဘက္ျခမ္း)မွ အဖြဲ႔ ၂ ဖြဲ႔အၾကား အျငင္းပြားမႈျပသာ နာေပၚေပါက္လာသည့္အတြက္ အလြယ္တကူ ျပသာနာေျဖရွင္းႏုိင္မည့္ အလားအလာမရွိ သည့္အျပင္ အျငင္းပြားမႈပိုမိုႀကီးထြားလမလာႏုိင္ေစေရးအတြက္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အစိုးရက ယခုကဲ့သို႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံကုန္သြယ္ေရး ေခတၱရပ္ဆိုင္းထားရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုကဲ့သို႔ မီဇိုရမ္အစိုးရဘက္မွ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးရပ္ဆိုင္းမႈေၾကာင့္ ကုန္တင္ ကုန္က်လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ျမန္မာဘက္ျခမ္းမွအလုပ္သမားမ်ားလည္း အခက္ႀကံဳေနၾကရ သည္ဟု ရိေခါဒါရ္ၿမိ႕ တီအိုေခ်ာင္းေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။

“ဒီမွာက ကူလီထမ္းတဲ့ အလုပ္သမားေတြမ်ားတယ္ေလ၊ ဒီဘက္ကေန ဟိုဘက္ကမ္းကို ကုန္ပစၥည္း ေတြထမ္းပို႔ၿပီး ၀မ္းစာရွာေနၾကတာေလ၊ ဟိုဘက္ျခမ္းက ပိတ္လိုက္ေတာ့ ကုန္ပစၥည္း အ၀င္အထြက္မရွိေတာ့ သူတို႔ေတြ အတြက္ အလုပ္မရွိေတာ့ဘူးေလ’’ ဟု ေဒသခံကေျပာသည္။

အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအေျခစိုက္ရာ ဇိုေခါထာေက်းရြာတြင္ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္း ႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ေဒသခံ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိ ယခုကဲ့သို႔ ျပည္နယ္အစိုးရမွ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းကို ရပ္ဆိုင္းေလ့ရွိသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply