ေလၿမိဳျမစ္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္ ကို ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္ေနၾက

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ေလၿမိဳ(Lemro) ျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္၍ရမရ ျပင္သစ္ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ျဖစ္ႏုိင္ေျခဆန္းစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္အေပၚ ေဒသ ခံျပည္သူမ်ား စိုးရိမ္းမကင္ျဖစ္ေနၾကသည္ ဟု သိရသည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလၿမိဳျမစ္ ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ ျမစ္ဖ်ားပိုင္းေဒသတြင္တည္ရွိေသာ ေက်းရြာေပါင္း (၃၃) ရြာမွ ေဒသခံျပည္သူ (၁၅၇) ဦးတို႔သည္ ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ကိုေဖေရွေက်းရြာတြင္ ေမလ ၁၂ မွ ၁၄ ရက္ေန႔အထိ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အကယ္၍ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္လာပါက ေလၿမိဳ႕ျမစ္ကို အဓိကမွီခိုအားထား ေနၾကေသာ ဒိုင္ႏွင့္ ေလးတူခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္စုမ်ား၏ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ထိခိုက္လာႏုိင္ သည္ ဟု ပလက္၀ၿမိဳ႕နယ္ ဖုန္ေလာင္ေဒသ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔မွ ဦးဘူးလြင္ထန္းကေျပာပါတယ္။

“အေပၚမွာလည္း ေက်းရြာေျပာင္းေရႊ႕ရမယ္ ေအာက္ဘက္မွာလည္း ေက်းရြာေတြအကုန္ေျပာင္းေရႊ႕ရမယ္ အဲဒါမီွခိုၿပီး မွက်ေနာ္တို႔စားေသာက္ၾကတာေလ သစ္၊ ၀ါးေတြကို မီွခိုၿပီးမွ က်ေနာ္တို႔စားေသာက္ၾကတာေလ ကာလိုက္တာနဲ႔သစ္၀ါးေတြလည္း ခ်လို႔မရေတာ့ဘူး ေနရာေတြလည္း ေျပာင္းေရႊ႕ရေတာ့မယ္ ကိုင္ေတြ၊ ကြန္းေတြ၊ ေျမႏုကြ်န္းေတြ မွီခိုၿပီး စားေသာက္ေန တဲ့အခါက်ေတာ့အဲဒီဟာေတြ လက္လႊတ္ဆံုးရွံဳးရမွာဆိုေတာ့ က်ေနာ္ တို႔အေျခအေနက တအားဆိုးသြားမွာေပါ့’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

လွ်ပ္စစ္မီး မီဂါ၀ပ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္မည္ဟု ယူဆရေသာ ေလၿမိဳျမစ္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း ျဖစ္ႏုိင္ ေျခရွိမရွိကို လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္လခန္႔ကစၿပီး ျပင္သစ္ကုမၸဏီတစ္ခုက feasibility study ဟုေခၚေသာ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ရွိမရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈျပဳလုပ္ေန သည့္အေပၚ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက စိုးရိမ္မ ကင္းျဖစ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီး ဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္က စီမံကိန္းလုပ္လို႔ရမရျဖစ္ႏိုင္ ေျခရွိမရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္သည့္ အေျခအေနသာျဖစ္ၿပီး အစိုးရအေနျဖင့္ အေကာင္ထည္ေဖာ္မည္မေဖာ္မည္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသးေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ခုျပင္သစ္ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔လုပ္ခုိင္းတယ္ ေလ့လာမႈ ၿပီးသြားတဲ့အခါမွ သူတို႔က ဟုတ္တယ္လုပ္လို႔ရႏုိင္ပါတယ္ ဆို တဲ့အခါက်ေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔က ဘာထပ္လုပ္ရမ လဲဆိုလို႔ရွိရင္ EIA/SIA ေတြထပ္လုပ္ရမယ္ အဲလိုလုပ္တဲ့ အခါမွာ လည္းဘဲ အဲဒီခ်ိန္မွာ လူထုကိုအသိေပးတာတို႔ ရွင္းျပတာတို႔ လုပ္ေတာ့မယ္ တာကအနည္းဆံုးတစ္ႏွစ္ ေလာက္လို႔ေသး တယ္ အဲဒီခ်ိန္က်ရင္ ထိခိုက္မႈေတြထြက္ လာလိုက္မယ္ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈေတြ လူမႈဘ၀ ထိခိုက္မႈေတြ အစီရင္ခံစာေတြထြက္လာဦးမယ္ အဲဒီအစီစဥ္ခံစာ ထြက္ၿပီးတဲ့အခါက်ေတာ့မွ ဆံုးျဖတ္မွာ ဒါဆို လို႔ရွိ ရင္ ငါတို႔လုပ္သင့္သလား မလုပ္သင့္ဘူးလား တကယ့္တကယ္ အဆင့္က လုပ္သင့္မလုပ္သင့္ ဆံုးျဖတ္ဖို႔ က ေနာက္ ထပ္ ႏွစ္ဆင့္ေတာင္မွက်န္ေသးတယ္ က်ေနာ္တို႔အစိုးရကိုယ္တိုင္ေတာင္မွ လုပ္ရမလားမ လုပ္ရဘူး လား ဆိုတာ ခုထိမဆံုးျဖတ္ႏုိင္ေသးဘူး’’ ဟု ၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

ေလၿမိဳျမစ္တစ္ေလွ်ာက္သည္ ခ်င္းမ်ဴိးႏြယ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဒိုင္ႏွင့္ ေလးတူ မ်ဴိးႏြယ္စုမ်ား အမ်ားစုေနထိုင္ၾက သည့္ေန ရာျဖစ္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္တြင္ေနထုိင္ၾကသည့္ ေလးတူမ်ားအပါအ၀င္ လူဦးေရ ၂ ေသာင္းနီး ပါးခန္႔ရွိၾကသည္ဟု သိရသည္။ အကယ္၍ စီမံကိန္းအေကာင္ထည္ေဖာ္ေဆာင္ပါက ဒိုင္ႏွင့္ ေလးတူလူမ်ဴိး မ်ားအား ပေပ်ာက္ေစႏုိင္ၿပီး အဆိုပါစီမံကိန္း အား ေဒသခံလူထုအင္အားျဖင့္ ဆန္႔က်င္သြား မည္ဟု ဖုန္ေလာင္ေဒသ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႔၏ ေမလ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ လွ်ပ္စစ္၀န္ႀကီးဆလိုင္းအိုက္ဇက္ခင္ကေတာ့ “ဒိုင္(ခ်င္း)မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ ေလးတူ (ခ်င္း)မ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္ သြားမည္ဆိုတာ မည္သို႔မၽွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ပံုႀကီးခ်ဲ့ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ ေသာ အေျခအေနမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဆိုပါကလည္း မိမိတို႔ ခ်င္း ျပည္နယ္အစိုးရအေနျဖင့္ စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ လံုးဝ လက္ခံသေဘာတူမည္ မဟုတ္ပါ။ အမွန္စင္စစ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာ မႈ၊ လူမႈ ပတ္ဝန္း က်င္အေပၚ ထိခိုက္သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ တို႔ကို မျပဳလုပ္ၿပီးေသးဘဲ စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဒိုင္/ ေလးတူမ်ိဳးႏြယ္ စုမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ေျပာဆိုေရးသားျခင္းဟာလက္ေတြ႕ မက်တဲ့ တစ္ဖက္သတ္ေျပာ ဆိုမႈသာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေျပာသည္။

မတူပီၿမိဳ႕ ဘုံတလာေရတံခြန္ကေန ျမစ္ဖ်ားခံလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ကို စီး၀င္သြားေသာ ေလၿမိဳျမစ္ေပၚတြင္ ေရအားလွ်ပ္စ စ္တည္ေဆာက္မည့္စီမံကိန္းကို ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ကတည္းက တရုတ္အစိုးရနဲ႔ဖက္စပ္လုပ္ကိုင္ရန္ စတင္ခဲ့ၾကၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းခဲ့သည့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံ ကိန္းျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply