အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု အေျခခံမူ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ဟားခါးတြင္ေဆြးေႏြး

0

အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရာတြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အလိုက္ မူ၀ါဒ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား (မူၾကမ္း) အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္ ဇြန္လ ၁၂ မွ ၁၃ ရက္ေန႔အထိ ႏွစ္ရက္တာက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။

 
ထိုင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးမ်ားေရးရာစင္တာ ( Ethnic Nationalities Affairs Center) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ေသာ ယင္းေဆြးေႏြးပဲြတြင္ က်မ္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ေျမယာ၊ သဘာ၀ သယံဇာတ ဆိုင္ရာမူ၀ါဒ၊စိုက္ပ်ဴိးေရး ဆိုင္ရာ၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မူ၀ါဒ၊ လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီ ဆိုင္ရာမူ၀ါဒ၊ အခြန္ေကာက္ခံျခင္း ဆိုင္ရာ
မူ၀ါဒႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ ဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား စသည့္ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က႑အ လိုက္ခြဲၿပီး ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 
“ကြ်န္ေတာ္တို႕ ႏုိင္ငံေရးကိစၥ၊ ျပည္ပမွာ ထြက္ခြာၾကတဲ့ ဒုကၡသည္ေတြ ျပန္လာရင္ ဘယ္လို ေနရာခ်ထား ေရးလုပ္ေပးမလဲ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ရရွိလာရင္ ဘယ္လို တက္လွမ္းမလဲ စတဲ့အခ်က္ေတြ ေဆြးေႏြး ၾကတယ္။ အခုအထိေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႕ေဆြးေႏြးမႈက အဆင္ ေျပတယ္ လို႕ ျမင္ပါတယ္” ဟု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဴိးမ်ားေရးရာစင္တာမွ စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ ပူးဇိုးသုန္မႈန္းကေျပာသည္။
အဆိုပါေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးပဲြကို ျမန္မာႏိုင္ငံ တ၀န္းလုံးရွိ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳ လုပ္ျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ေဆြးေႏြးပဲြသည္ ေနာက္ဆုံး က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ ေဆြးေႏြးပဲြ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 
“အခုေဆြးေႏြးမွာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာ စင္တာ ကေန ေရးသားျပဳစု တဲ့ အခ်က္ေတြအေပၚမွာ ျပန္လည္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တယ္။ အခ်က္ေတာ္ ေတာ္မ်ား ေဆြးေႏြးျပီးေတာ့ ျပင္ဆင္မႈေတြ ျပဳလုပ္ ၾကတယ္။ ဒီလိုျပင္ဆင္မႈလုပ္ တာေတြကို တာ၀န္ရွိသူေတြက ျပန္လည္စုစည္းျပီးေတာ့ လာမည့္ (၂၁) ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွာ တင္ျပဖို႕ျဖစ္တယ္” ဟု ပူးခ်ိန္းမန္း၊ ဟားခါးျမိဳ႕ ျမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဥကၠဌက ခိုႏုမ္းသုန္ သတင္းဌာန ကိုေျပာျပခဲ့သည္။

 
ယင္းေဆြးေႏြးတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ လူမႈအသင္းအဖဲြ႕အသီးသီး မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၀၀) ခန္႕တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 
ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အဖဲြ႕လိုက္ (၆) ဖဲြ႕ခဲြျပီး က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ရာ အဖဲြ႕အ လုိက္ေဆြး ေႏြးၾက သည့္အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးပဲြတက္ေရာက္သူ အားလုံးက အတည္ျပဳမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ ဟု သိရသည္။

 
တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားေရးရာစင္တာ ( Ethnic Nationalities Affairs Center – ENAC) သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ တြင္ဖဲြ႕စည္းထူေထာင္ျပီး ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ ခ်န္းမိုင္ျမိဳ႕တြင္ ရုံးစိုက္ကာ ျမန္မာႏိုင္င ဖက္ဒ ရယ္ ဒီမိုကေရစီ ျပည္ေထာင္စု ရရွိေရးအတြက္ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code