ခ်င္းလူမႈေရးအဖဲြ႕မ်ားအတြက္ အဆိုျပဳလႊာေရးနည္း သင္တန္းက်င္းပျပဳလုပ္

0

ခ်င္းလူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္း အသီးသီးမွ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ စနစ္တက် ေရးသား တင္ျပႏိုင္ေရး အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္လ (၁၃-၁၆) ရက္ေန႕အထိ GRET က သင္တန္း က်င္းပျပဳ လုပ္ေပးခဲ့ သည္။
“ကြ်န္ေတာ္တို႕ (Group Research Exchange Technology- GRET) ကေန ျမိဳ႕နယ္ အဆင့္ မွာရွိၾကတဲ့ ခ်င္းလူမႈေရးအဖဲြ႕အစည္း ( Chin Social Organization – CSO) ေတြက လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ တင္သြင္း တဲ့ အခါ ေလ့ေတြ႕က်က်ျဖစ္ေစဖို႕ အခုလို သင္တန္းက်င္း ပေပးရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ပူးတဲလ္လ်န္း၊ ကရက္ စီမံကိန္း ကိုၾသဒီနိတ္တာ က ခိုႏုမ္းသုန္သတင္း ဌာနကို ေျပာျပခဲ့သည္။
(၄) ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သင္တန္း၌ ခ်င္းျပည္နယ္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္ စား၀တ္ေန ေရးဖူလုံႏိုင္ေရးအတြက္ ကရက္အဖဲြ႕က ေထာက္ပံ့ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဆာင္ရြက္ လ်က ္ရွိရာ ၿမိဳ႕နယ္ CSO မ်ားမွ ေလ့ေတြ႕က် သည့္ လုပ္ငန္း အဆိုျပဳလႊာမ်ား ေရးသားႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကရက္အဖဲြ႕က ခ်င္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ရွိသည့္ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ ဖလမ္း၊ တီးတိန္ႏွင့္ တြန္းဇံျမိဳ႕နယ္ တြင္ရွိသည့္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ CSO မ်ားအေနျဖင့္ သက္ဆိုင ္ရာေဒသအတြင္း စား၀တ္ေနေရးဖူလုံေရး လုပ္ငန္း အတြက္ က်ပ္သိန္း (၅၀) မွ က်ပ္သိန္း (၂၅) အထိ ေထာက္ပံ့မႈ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
ယခုသင္တန္း၌ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ အေျခစုိက္သည့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာေရးနည္း သင္တန္းဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ဖိတ္ေခၚၿပီး သင္တန္းပို႕ခ်ခဲ့ၿပီး သင္တန္းတြင္ တီးတိန္ႏွင့္ ဟားခါးျမိဳ႕နယ္မွ CSO အဖဲြ႕အစည္း (၈) ခုႏွင့္ ဖလမ္းျမိဳ႕ နယ္မွ (၄)ခု ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
“က်မတို႕ အရင္တုံးမွာ လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ အဆိုျပဳလႊာ ေရးပုံေရးနည္း နားမလည္ၾကပါဘူး၊ ေလ့ေတြ႕က်မလား၊ မက်ဘူးလားဆိုတာလဲ မသိဘူး။ အခုဒီသင္တန္းတက္ၿပီးမွ အဆိုျပဳ လႊာမေရးခင္ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ရမလဲ၊ လက္ေတြ႕က်သလား မက်ဘူးလား ဆိုတာ ေကာင္းေကာင္း နားလည္ လာျပီ၊ လာမည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းေတြမွာ အႀကိဳးျပဳလာမယ္လို႕ ယုံၾကည္တယ္” ဟု တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ဳိးသမီး အဖဲြ႕အစည္း ဥကၠဌ ေဒၚ ေဗာင္ေဆာန္ဒိမ္ ဆိုသည္။
ေနာက္ေနာင္တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္တခုလုံး လႊန္းျခဳံႏုိင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းအဆိုျပဳလႊာ သင္တန္းႏွင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ေစလိုေၾကာင္း ေဒၚေဗာင္ေဆာန္ဒိမ္က အၾကံျပဳထားပါသည္။
ကရက္အဖဲြ႕သည္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတြင္ အေျခစိုက္သည့္ INGO အဖဲြ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ ရုံးဖြင့္လွစ္ကာ အေသးစား ေငြေခ်းစနစ္၊ စိုက္ပ်ဳးေရးႏွင့္ အျခားဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ သည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။

 

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code