ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ သတင္းရယူမႈႏွင့္ သတင္းရယူခြင့္ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပမည္

0

ဖီးဒီးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ခ်င္းလဲန္ပို႕စ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္း သတင္းရယူမႈႏွင့္ ရယူခြင့္ဆိုင္ရာ
ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ (၈)ရက္ေန႕ ဟားခါးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ မည္ျဖစ္သည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေဒသခံ မီဒီယာေတြနဲ႕ ပင္မမီဒီယာဆိုၿပီး ခြဲျခားဆက္ဆံမႈေတြရွိေနတယ္။ အဲဒါကို ေဒသခံ မီဒီယာေတြကလည္း ဘယ္လိုျပင္ဆင္မလဲ၊ အစိုးရဘက္ကလည္း ဘယ္လိုျဖစ္ေစခ်င္သလဲ ဆိုတာ ေဆြးေႏြး
ၾကဖို႕ လိုတယ္” ဟု ေဆြးေႏြးပဲြစီစဥ္သူ တာ၀န္ခံ ဆလိုင္း ဘဲြအုပ္ထန္က ခိုႏုမ္းသုန္သတင္းဌာနကို ေျပာျပ ခဲ့သည္။ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေဒသခံ မီဒီယာအဖဲြ႕အစည္းက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သတင္းရယူခြင့္ မရွိေသး ေၾကာင့္ သတင္းလြတ္လပ္စြာ ရယူႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းရွာသည့္အေနျဖင့္ အခုလိုေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရန္ စီစဥ္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ဥပမာေျပာရရင္ ျပည္နယ္အစိုးရက လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းလုပ္တဲ့အခါ ဓါတ္ပုံဘဲ ရုိက္ခြင့္ျပဳတယ္။ အသံဖမ္းတာ၊ ဗီဒီယိုရိုက္ၿပီး သတင္းယူတာေတြ လက္မခံဘူး။ တျခားျပည္နယ္ေတြမွာ လြတ္လြတ္ သတင္းယူ ခြင့္ေပးတယ္။ အဲဒါကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းမလဲ ဆိုတဲ့ အဆိုေဆြးေႏြးဖို႕ စီစဥ္ေနတာျဖစ္တယ္” ဟု ဆလုိင္း က ဆိုသည္။

ျပည္နယ္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ မိမိတို႕တာ၀န္အသီးသီး ထမ္းေဆာင္ေနၾကသည့္အတြက္ ေဒသခံ မီဒီယာမ်ားက ေတြ႕ဆုံရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသည္။ ဤကဲ့သို႕ အခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ အေျခအေနကို မည္ကဲ့သို႕ ေျဖရွင္းၿပီး ျပည္နယ္အတြင္း အစိုးရက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ အေျခအေနကို
ျပည္သူ လူထု က မည္ကဲ့သို႕ နားလည္ႏိုင္မည္ဆိုသည့္အခ်က္ကို ေဆြးေႏြးရန္ ယခုကဲ့သို႕ က်င္းပရန္စီစဥ္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ျပည္နယ္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေနအထားကို ျပည္သူလူထုထံ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြ သို႕တည္းမဟုတ္ ေဒသခံ မီဒီယာမ်ားမွ တဆင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမရွိသည့္အတြက္
အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သည့္အခါ အခက္အခဲ တခုျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဇူလိုင္လ (၈) ရက္ေန႕ ဟားခါး ခရစ္ယာန္ အဖဲြ႕ ခန္းမတြင္က်င္းပမည့္ သတင္းရယူမႈႏွင့္ သတင္းရယူခြင့္ ဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျပည္နယ္ စည္ပင္၀န္ၾကီး၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီးႏွင့္ သတင္းဌာနဆိုင္ရာ လူႀကီးမ်ား
ဖိတ္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code