သဘာ၀ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) CNRWG မိတ္ဆက္

0

ခ်င္းအရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ခ်င္းေတာင္ေဒသ သဘာ၀ သယံဇာတ ေစာင့္ၾကည့္ေရးအဖြဲ႔ (CNRWG) မွ ေရးသားျပဳစုထားေသာ သဘာ၀ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) မိတ္ဆက္သည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတရပ္ကို ကေလးၿမိဳ႕ မင္းႀကီးဟိုတယ္တြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္း ၂ နာရီက က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဘာ၀သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဥပေဒႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားေရဆြဲရာတြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အျမင္သေဘာထားသိရွိႏုိင္ရန္ႏွင့္ အေထာက္အပံ့ျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ မွတ္တမ္းျပဳစုရျခင္းျဖစ္သည္ဟု CNRWG မွ ဒါရိုက္တာ ဦးလ်န္းခန္႔ေတြာင္က ေျပာသည္။

“ ျပည္နယ္အတြက္ မူ၀ါဒေကာင္းျဖစ္လာဖို႔ ရွဴေထာင့္ေပါင္းစံုလုိအပ္ပါတယ္၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ့အျမင္ကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္၊ အရပ္ဖက္အျမင္အားေကာင္းမွ မူ၀ါဒေကာင္းျဖစ္လာမယ္လို႔ ယူဆတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို မျဖစ္မေန ႀကိဳးစားၿပီးလုပ္တာျဖစ္တယ္၊ မူ၀ါဒေကာင္းရွိမွ က်ေနာ္တို႔ဘ၀ေတြ စီးပြားေရး ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံေတြ တကယ္အက်ဴိးအျမတ္ခံစားမွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကို ၂၀၁၃ ကေနစၿပီးလုပ္လာၾကတာပါ’’ ဟု ဦးလ်န္းခန္႔ေတြာင္ကေျပာသည္။

အခန္း (၁၀) ပါ၀င္သည့္ သဘာ၀ သယံဇာတ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား (မူၾကမ္း) ကို သက္ဆိုင္ရာ ခ်င္းျပည္နယ္တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိႏုိင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားပိုမိုသိရွိလာႏိုင္ေရးအတြက္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ၎ကဆက္ေျပာသည္။

“ တာ၀န္ရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ၊ ဥပေဒျပဳတဲ့ က႑က ဒီကိစၥကို သတိထားမိေအာင္ တတ္ႏုိင္တဲ့လမ္းေၾကာင္းကေန ေတာက္ေလွ်ာက္ႀကိဳးစားသြားမယ္’’ ဟု CNRWG ဒါရိုက္တာကေျပာသည္။

ကေလးၿမိဳ႕တြင္ အေျခစိုက္ထားေသာ CNRWG အဖြဲ႔သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေျမြေတာင္ဖားေတာင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ခ်င္းေတာင္သယံဇာတေစာင့္ၾကည့္ေရးလုပ္ငန္းကို အဓိကလုပ္ေဆာင္ကာ ပရဟိတ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖြဲ႔ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code