တီးတိန္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ အစီစဥ္မရွိ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ တီတိန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ရာသီဥတုႏွင့္ ပထ၀ီနယ္ေျမအေနအထားအရ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ အစီစဥ္မရွိမေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဴိးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္း ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီစဥ္ရွိမရွိႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္ ဆဌမပံုမွန္အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမအမွတ္(၆) ဦး က်င့္ခန္႔ေပါင္မွ ေမးျမန္းခဲ့ရာတြင္ ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဴိးက ယခုကဲ့သို႔ ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစတင္ၿပီး ဖလမ္း၊ ဟားခါး၊ တီးတိန္စသည့္ၿမိဳ႕ နယ္မ်ားတြင္ ကြင္းဆင္းတိုင္တာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးက်င့္ခန္႔ေပါင္တင္ျပေသာ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ေလယာဥ္ငယ္မ်ားဆက္သက္ခဲ့သည့္ စံပီးေတာင္တန္းသည္ ေလယာဥ္မ်ားအႏၱာရာယ္ကင္းရွင္းစြာ ဆင္းသက္ႏုိင္ေရးအတြက္ လံုေလာက္ေသာ ေျပးလမ္းတည္ေဆာက္၍မရသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေလယာဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ရန္အစဥ္မရွိေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးကေျပာသည္။

“စံပီးေတာင္ဟု အမည္ရသည့္ ေတာင္တန္းနယ္ေျမသည္ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာပင္အထက္ ျမင့္မားစြာတည္ရွိေနျခင္း၊ ေလယဥ္မ်ားေဘးအႏၱာရယ္ကင္းစြာဆင္းသက္အသံုးျပဳႏုိင္ရန္ လံုေလာက္ေသာ ေျပးလမ္းအလ်ားတည္ေဆာက္၍မရႏုိင္ျခင္း၊ လက္ရွိတည္ေဆာက္လ်က္ရွိတဲ့ ဖလမ္းေလယဥ္ကြင္းနဲ႔ ေလေၾကာင္းခရီးလမ္း အကြာအေ၀းခန္႔မွန္း ၁၈ မိုင္ခန္႔သာကြာေ၀းၿပီး နီးစပ္စြာတည္ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ အဆိုပါေနရာမွာ ေလယဥ္ကြင္းေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီစဥ္မရွိပါေၾကာင္းေျဖၾကားအပ္ပါသည္” အမ်ဴိးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းတြင္ ဒု၀န္ႀကီးကေျဖၾကားခဲ့သည္။

တီးတိန္ၿမိဳ႕သည္ ပင္လယ္ေရ မ်က္ႏွာပင္ ေပ ၈၀၀၀ အထက္တြင္တည္ရွိၿပီး ေတာင္တန္းျမင့္မားထူထပ္ျခင္း၊ ေလတိုက္ႏႈန္းျပင္းထန္ျခင္း မိုးေရခ်ိန္မ်ားျပားျခင္း၊ျမင္ကြင္းရွင္းလင္းမႈအားနည္းျခင္း၊ ေလယဥ္အထြက္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္အတားအဆီးမ်ားျပားျခင္းတို႔အျပင္ ေလယဥ္ေျပးလမ္းအလ်ား ေပ ၃၀၀၀ ခန္႔သာတည္ေဆာက္ ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ေလယဥ္ငယ္မ်ားသာဆင္းသက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ေလယာဥ္ ေျပးလမ္းတည္ေဆာက္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္တိုင္းတာခ်က္အရ ေပ ၆၀၁၀၀ ရရွိရန္ တည္ေဆာက္ရန္ျဖစ္သျဖင့္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္သည့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕ ဆုရ္ဘုန္ေတာင္ေက်ာေျမေနရာကိုေရြးခ်ယ္ခဲ့ၿပီး ေလယဥ္ကြင္းတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀-၂၁ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၿပီးဆံုးရန္ လ်ာထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဟု ဒု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဴိးကေျပာသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code