ကမၻာ့ဘဏ္မွ ထုတ္ေခ်းမည့္ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ျပန္လည္ရုပ္သိမ္းျခင္းမဟုတ္- ခ်င္း လမ္း/ပန္း ၀န္ၾကီး ဦးေရႊထီးယို

0

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကေလးၿမိဳ႕မွ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္း – ဟားခါးၿမိဳ႕အထိ ဆက္သြယ္ထားေသာ ကားလမ္းမႀကီးကို ႏိုင္လြန္ကတၱရာခင္းရန္အတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ ေဒၚလာသန္း ၆၀ ထုတ္ေခ်းမယ့္အစီစဥ္ကို ျပန္ရုပ္သိမ္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ တင္ျပတဲ့အဆင့္သာရွိသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဦးေရႊထီးယိုကေျပာသည္။

“ရုပ္သိမ္းတယ္ဆိုတဲ့ဥစၥာက မဟုတ္ေသးပါဘူး၊ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔လာၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ့တင္ျပခ်က္အရ လယ္ယာေတြ ပ်က္စီးပါတယ္၊ ေက်ာင္းေတြပ်က္စီးပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးတဲ့ဟာကို ေလ်ာ္ေၾကးေတြရလားလို႔ေမးတယ္ ေျဖတဲ့သူကလည္းအေျခအေနကိုမသိေတာ့မရတဲ့အေၾကာင္းေတြေျဖတယ္၊ အဲဒီလူကေနၿပီးေတာ့ Country Director ဆီကို စာေရးတယ္၊ Country Director ကေနၿပီးေတာ့ ေဆာက္လုပ္ေရးျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မေပးသင့္ဘူး ျပည္သူလူထုနစ္နာပါတယ္ဆိုၿပီးေတာ့ စာေရးအေၾကာင္းၾကားတယ္၊ ရုပ္သိမ္းတယ္မရုပ္သိမ္းဘူးဆိုတာ မရွိေသးပါဘူး’’ ဟု ၀န္ႀကီးဦးေရႊထီးယိုကေျပာသည္။

ကေလး-ဖလမ္း-ဟားခါး ကားလမ္းတိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ျခင္းကို ေဆာင္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ယူၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းကားလမ္းတိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္မႈကို ေလ့လာေရးအဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔မွ သြားေရာက္ေလ့လာရာတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ လူမႈဘ၀ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားေတြ႔ရွိရသည္ဟုတင္ျပခ်က္အရ ကမၻာ့ဘဏ္မွ Country Director Ellen A. Goldstein က ျပည္ေထာင္စု ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခိုင္ထံ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔က စာေရးသားေပးပို႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ထမ္းမ်ား ထံ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၊ ႏို၀င္ဘာ ႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလမ်ားတြင္ လိုအပ္သည့္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ေပးၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္အခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းအေပၚ ဂရုစိုက္မႈအားနည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းအေပၚ ေက်ပြန္မႈမရွိျခင္း၊ က်န္းမာေရးပိုင္းထိခိုက္ေစႏုိင္ျခင္းႏွင့္ အမိႈက္ေျမဇာမ်ား စနစ္တက်စြန္႔ပစ္မႈမရွိျခင္းတို႔ကို ေတြ႔ျမင္ရသည္ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးထံေပးပို႔သည့္ စာထဲတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code