ပလက္ဝၿမဳိ႕ နယ္ေျမမတည္ၿငိမ္မႈေၾကာင့္ Act East Policy ထိခိုက္လာႏိုင္

0

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ရခိုင္တပ္မေတာ္ (ေအေအ) တို႕အၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမဳိ႕နယ္အတြင္း တည္ၿငိမ္မႈ မရွိသည့္အေပၚ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း စီးပြားေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ Act East Policy ကို ထိခိုက္လာႏိုင္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ ေအေအ တို႕အၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္သည့္ေနရာသည္ ပလက္ဝၿမဳိ႕နယ္အတြင္းမွာ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ဒီေနရာေဒသတြင္ အျမန္ဆံုးနယ္ေျမတည္ၿငိမ္မႈမရွိပါက Act East Policy ေႏွာင္းေႏွးလာႏိုင္သလို ကုန္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈ ရွိလာႏိုင္တယ္လို႕ မီဇိုရမ္ေဒသထုတ္ The Aizawl Post သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ေရးေၾကာင္းအားျဖင့္ အိႏိၵယ-ျမန္မာကို ကုန္သြယ္ေပးရန္အတြက္ Kaladan Multi Modal Transport Project ေခၚ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္း ဘက္စံုသံုး ျဖတ္သန္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စီမံကိန္း ေအာက္မွာ အဓိကျဖစ္သည့္ ပလက္ဝၿမဳိ႕တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္မႈမွာ ၿပီးသေလာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း တိုက္ပြဲေၾကာင့္ လုပ္ငန္းယာယီရပ္နားထားရတယ္လို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ သတင္းရရွိေၾကာင္း အဆိုပါ သတင္းစာတြင္ ထပ္မွန္ေဖာ္ျပသည္။

ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာင္းစီမံကိန္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ယင္းမွ ပလက္၀ၿမိဳ႕အထိ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းကို အသံုးျပဳကာ ပလက္၀ၿမိဳ႕မွစတင္၍ အေ၀းေျပးလမ္းမွတစ္ဆင့္ အိႏိၵယႏိုင္ငံမီဇိုရမ္ျပည္နယ္အထိ ဆက္သြယ္မည့္ စီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္သည္။

ယင္းကုလားတန္စီမံကိန္းသည္ စုစုေပါင္း ကန္ေဒၚလာ ၂၁၄ သန္းခန္႔ကုန္က်ႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုု ခန္႔မွန္းထားၿပီး စီမံကိန္း တစ္ခုလံုးအား အိႏၵိယဘက္မွ အကုန္အက်ခံ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ၄င္းမွာ အိႏၵိယမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ အႀကီးဆံုးေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းတစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။

တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားသည့္ေနရာမ်ားတြင္ရွိေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေအေအတပ္မေတာ္မွ လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေရေၾကာင္းအားျဖင့္ ခရီးမသြားၾကရန္ ေျပာဆိုထားေသာေၾကာင့္ ကုလားတန္ျမစ္ေၾကာတစ္ေလွ်ာက္တြင္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ဘက္ကို ထြက္ေျပးခ်င္တဲ့ ခူမီးလူမ်ဳိးမ်ားစြာ ေသာင္တင္ေနၾကရတယ္လို႕လည္း သိရသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code