ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တရုတ္ျပည္ Macau ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပမည္

0

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕တြင္ က်ေရာက္မည့္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားတို႕၏ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ တရာတ္ျပည္ေရာက္ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားက တရုတ္ျပည္ Macau ၿမဳိ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္ကို တရုတ္ျပည္ေရာက္ Chin Christian Fellowship မွ ဦးစီးၿပီး က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး သို႕ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပႏိုင္မည္မဟုတ္ဘဲ ေစာလွ်င္စြာ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႕တြင္ Macau ၿမဳိ႕ရွိ Kampek Community Centre တြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း Chinlandtoday website တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ (၂၀) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပခ်င္ေသာ္လည္း အလုပ္သမားမ်ားျဖစ္ေနၾကသည့္ အတြက္ အဆင္မေျပႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ရက္ေန႕ကို စဥ္းစားျပန္ေတာ့လည္း တရုတ္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲနဲ႕ တိုက္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ အားလံုးအဆင္ေျပႏိုင္သည့္ေန႕ရက္တစ္ရက္ျဖစ္တဲ့ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႕ကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး က်င္းပဖို႕ စီစဥ္လိုက္ခ်င္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္၏ ၿမဳိ႕ေတာ္ ဟားခါးတြင္လည္း ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕တြင္ ဝမၼသူးေမာင္ အားကစားကြင္း၌ စည္ကားသိုက္ၿမဳိက္စြာ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းအခမ္းအနားတြင္ ခ်င္းရိုးရာ ေခြါင္ၾကြဲပြဲ၊ ရိုးရာနပန္းၿပဳိင္ပြဲ၊ အထြဋ္အျမတ္တိုင္စိုက္ထူပြဲ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအက မ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ျဖည္မႈမ်ား ထည့္သြင္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။ အလားတူ ႏွစ္ (၇၀) ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန႕ကို ျပည္တြင္းျပည္ပ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ ခ်င္းလူမ်ဳိးမ်ားက မိမိေနရာအသီးသီးတို႕တြင္ စည္ကားသိုက္ၿမဳိက္စြာ က်င္းပသြားၾကမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply