ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ႏွစ္(၇၀) ျပည့္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားေန႔ကို ဟားခါးၿမိဳ႕ ပူး၀မၼသူးေမာင္း အားကစားကြင္းတြင္ နံနက္ပိုင္း ၉ နာရီစတင္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

0
Share.

About Author

Leave A Reply

*

code