နစ္နာေၾကးမရရိွေသးေသာေၾကာင့္ ကုလားတန္ဘက္စံုသံုးစီမံကိန္း ကုန္းလမ္းတည္ေဆာက္မႈ ရက္အကန္႕သတ္မရွိ ဟန္႕တားသြားမည္ ဟုဆို

0

အိႏိၵယ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံကို အဓိကကုန္သြယ္ေပးမည့္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္လာမည့္ ယခုလက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ (Kaladan Multi-Modal Transit Transports Project) ကို ေလာင္တလိုင္ၿမဳိ႕နယ္ လယ္ယာေျမပိုင္ရွင္းမ်ား စုေပါင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ Lawngtlai District Land Owners Association မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀ ရက္ေန႕မွစ၍ ရက္အကန္႕အသတ္မရွိ ဟန္႕တားသြားမည္ဟု သိရသည္။

ယခုကဲ့သို ့ရက္အကန္႕အသတ္မရွိဟန္႕တားရျခင္းမွာ အဆိုပါ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္ ဆံုးရံႈးသြားသည့္ မိမိလယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကး ယေန ့အခ်ိန္အထိ မရရွိေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း မီဇိုရမ္ေန႕စဥ္ထုတ္သတင္းစာ The Aizawl Post တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယမန္ေန႕က Lawngtlai District Land Owners Association ဦးေဆာင္သူမ်ား အေရးေပၚအစည္းအေဝးထိုင္ၿပီး မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမဳိ႕နယ္ကို အဓိကကုန္စည္ကုန္သြယ္ေပးမည့္ ကုလားတန္ဘက္စံုသံုး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ဆံုးရံႈးသြားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးကို ကိုးႏွစ္လံုးလံုး ေစာင့္ဆိုင္းေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ လမ္းေၾကာင္းကို တာဝန္ယူလုပ္ေဆာင္ ေနသည့္ Mizoram PWD အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း အၿပီးသတ္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာင္း ထို႕သို႕ အၿပီးသတ္ လုပ္ေဆာင္ပါက မိမိတို႕ ဆံုးရံႈးသြားသည့္ လယ္ယာေျမမ်ားအတြက္ နစ္နာေၾကးကို ျပန္ရဖို႕ ေမ်ာ္လင့္စရာမရွိေတာ့ေၾကာင္း ေျပာဆို ၾကသည္။

ယခုကဲ့သို႕ေသာ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ လမ္းမႀကီးတြင္ ဘယ္လိုကားမ်ဳိးမွ သြားလာခြင့္မရွိေအာင္ ႏွင့္ လမ္းကို အဓိကေဆာက္လုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ RDS Private Ltd ႏွင့္ Atlanta ARSS တို႕ကိုလည္း လုပ္ငန္းမလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ေအာင္ ဟန္႕တားသြားမည္ျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code