ခ်င္း၀ါရင့္ႏုိ္င္ငံေရးသမား ၁၉၉၀ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေဟာင္း ေဒါက္တာဇေလွထန္း ကြန္လြန္

0

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲအႏုိင္ရလႊတ္ေတာ္အမတ္ အသက္(၇၅)ႏွစ္အရြယ္ ေဒါက္တာ ဇေလွထန္းသည္ မတ္လ ၁၇ ရက္ ေန႔လည္ ၁ နာရီခန္႔က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၀ါရွင္တန္ဒီစီ၊ Georgetown ေဆးရံုတြင္ အဆုတ္ေရာဂါျဖင့္ ကြန္လြယ္ သည္ဟု သိရသည္။

ေဒါက္တာ ဇေလွထန္းသည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားဘ၀ ကတည္းက ႏို္င္ငံေရးတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့သူျဖစ္ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးေန၀င္ဦးေဆာင္သည့္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရထံ ဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းလူငယ္မ်ားအၾကံေပးတင္ခ်က္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္အတြက္ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဴပ္(CNLD) ပါတီကိုယ္စားျပဳအေနျဖင့္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ကာ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအခ်ိန္က ဗိုလ္ခ်ဴပ္ႀကီးေစာေမာင္မွ အႏုိင္ရ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားထံ အာဏာလႊဲအပ္ျခင္းမရွိဘဲ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို နည္းအမ်ဴိးမ်ဴိးျဖင့္ ဖမ္းဆီးလာသည့္အခါ ေဒါက္တာဇေလွထန္းသည္လည္း ျပည္ပႏုိင္ငံသို႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသည္။

ေဒါက္တာဇေလွထန္းသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး၏ အေရးေပၚညီလာခံတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ျခင္းခံခဲ့ရၿပီး CNF ဥကၠဌ တာ၀န္ကို သက္တမ္းတစ္ခုထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ CNF ဆဠမအႀကိမ္ညီလာခံက ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ကိုယ္စားျပဳ ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး၏ အဓိပတိေကာင္စီ၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

“ခ်င္းအမ်ဴိးသားတပ္ဦး/တပ္မေတာ္အတြက္သာမက ခ်င္းတစ္မ်ဴိးသားလံုးအတြက္ အင္မတန္မွ ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈႀကီး ျဖစ္သည္’’ ဟု CNF ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code