မီဇိုး အမ်ဳိးသားတပ္ဦး ပါတီဥကၠဌ ပူးဇိုရမ္ထန္းအာ က ခ်င္းျပည္နယ္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြ႕ဆုံ

0

အိႏၵိယႏိုင္ငံ မီဇိုျပည္နယ္မွ ေရာက္ရွိလာသည့္ မီဇို အမ်ဳိးသားတပ္ဦး ပါတီ ဥကၠဌ ပူးဇိုရမ္ထန္အာက ခ်င္းျပည္နယ္ ၀န္ခ်ဳပ္ ဦးလ်န္လြယ္အား ယေန႕ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ကေလးၿမိဳ႕ကေန ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳကသို႕ ေရာက္ရွိလာသည့္ ပူဇိုရမ္ထန္အာကို ျပည္နယ္အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ျပည္ေထာင္စုရိပ္သာတြင္ ဧည့္ခံႀကိဳၿပီး ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရုံးခန္းတြင္ ေတြ႕ဆုံျပဳ လုပ္ခဲ့ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံၿပီး ညေန (၄) နာရီခန္႕တြင္ ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ မီဒီယာအဖဲြ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာမွာ ပူးဇိုရမ္ထန္းအာက
ခ်င္းျပည္နယ္ လူထုႏွင့္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္ လူထုအား ပူးေပါင္းမႈ ပိုမိုအားေကာင္းလာ ေစေရးႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ တိုးတက္ဖံြ႕ၿဖိုးေရးအတြက္ မီဇိုရမ္လူထုႏွင့္ အတူအကြ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ အေနအထားမ်ားကို လာေရာက္ေလ့လာေနေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။

“ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရနဲ႕ ဒီလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာက္ရြက္ႏိုင္ဖို႕ဆိုရင္ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္မွာ မီဇိုး အမ်ဳိးသားတပ္ဦးပါတီက လာမည့္ ႏို၀င္ဘာလမွာ အႏိုင္ရပါတီျဖစ္ဖုိ႕လိုတယ္။

မိမိပါတီက အာဏာရမွသာလ်င္ မိမိတို႕ပါတီ လိုလားတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖၚႏိုင္မွာျဖစ္တယ္” ဟု မီဒီယာေတြ႕ဆုံပဲြမွာ ေျပာၾကား ခဲ့ပါသည္။

မီဒီယာေတြ႕ဆုံပဲြကို ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ ရိပန္းသိစၥာ ကုမၸဏီရုံးခန္းတြင္ ေတြ႕ဆုံျခင္းျဖစ္ၿပီး ဟားခါးၿမိဳ႕ရွိ အေျခစိုက္ မီဒီယာ သမားမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ပူးဇိုရမ္ထန္းအာႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ယေန႕ ညေန (၅) နာရီ ခန္႕တြင္ ဖလမ္းၿမိဳ႕သို႕ ျပန္လည္ထြက္ခြာၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply