ျမန္မာကြမ္းသီးမ်ား အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕ အကန္႕အသတ္ျဖင့္ တင္ပို ့ခိုင္း

0

အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ဝင္ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖလမ္းၿမဳိ႕နယ္ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ နယ္စပ္တံတားကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕ တင္ပို႕သည့္ ျမန္မာကြမ္းသီးမ်ားအား အကန္႕အသတ္ျဖင့္ တင္ပို႕ရန္ တစ္ဖက္အိႏိၵယႏိုင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလိုကြမ္းသီးတင္ပို႕မႈအား အကန္႕အသတ္ထားလိုက္ျခင္းမွာ နယ္စပ္တံတားေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ တံတားခံႏိုင္ ရည္ေက်ာ္လြန္၍ ျဖတ္သန္းတင္ပို႕မႈ မရွိေစေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ျဖစ္တယ္လို႕ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရး ဦးစီးဌာန facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

အဆိုပါ နယ္စပ္တံတားခံႏိုင္ဝန္းမွာ ၁၀ တန္ျဖစ္ၿပီး ကြမ္းသီးမ်ား တင္ပို႕သည့္ ယာဥ္တစ္စီးတြင္ ကြမ္းသီးအိတ္ ၄၀ သာ တင္ေဆာင္ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိမွာ ကြမ္းသီးတင္ပို႕မႈလုပ္ငန္းကိုယ္စားလွယ္ ၃၀ ဦးခန္႕ရွိေနၾကာင္း သိရၿပီး၊ ကြမ္းသီးတင္ပို႕ရာတြင္ မွ်တမႈရွိ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေနရၿပီး၊ တစ္ေန႕ကို ယာဥ္တစ္စီး ကြမ္းသီးအိတ္ (၄၀) တင္ေဆာင္ၿပီး ယာဥ္ေခါက္ေရ ၁၁ ေခါက္၊ ကြမ္းသီး အိတ္ေရ ၄၄၀ ခန္႕ တင္ပို႕ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကြမ္းသီးမ်ား ရိေခါဒါရ္နယ္စပ္သို႕ တင္ပို႕သယ္ေဆာင္သည့္ပမာဏမွာ ကြမ္းသီးတင္ေဆာင္သည့္ ယာဥ္ႀကီး/ယာဥ္ငယ္အပါအဝင္ ေန႕စဥ္ ယာဥ္စီးေရ (၃၀) ခန္႕ ဝင္ထြက္မႈရွိေနၿပီး ယခုလို ရိေခါဒါရ္နယ္စပ္မွ အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕ တင္ပို႕သည့္ ကြမ္းသီးမွာ အမ်ားအား ျဖင့္ ျမန္မာ၊ အင္ဒိုနီးရွား ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႕မွ ထြက္ရွိသည့္ ကြမ္းသီးမ်ားျဖစ္သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code