ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးႏွင့္ရက္လြန္စားေသာက္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်မႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆး

0

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕ကစၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးရွိ စားေသာက္ကုန္စံုဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ စားသံုးရန္ မသင့္သည့္ ဆိုးေဆးပါအစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ေဆးယါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးႏွင့္ရက္လြန္စားေသာက္ကုန္မ်ား ေရာင္းခ်မႈရွိ/မရွိ၊ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ လိုင္စင္ ရွိ/မရွိ၊ ျပည္သူမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည့္ အစားအေသာက္မ်ား ေရာင္းခ်မႈ ရွိ/မရွိ စသည္တို႕ကို စစ္ေဆးခဲ့ရာ ဖမ္းဆီးရမိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို မီးရိႈ႕ခဲ့ၾကေၾကာင္း မတူပီျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးျဖစ္ၾကေသာ ဟားခါး၊ ထန္တလန္၊ မတူပီ၊ ပလက္ဝ ႏွင့္ ကန္ပလက္ တို႕တြင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုလို စစ္ေဆးျခင္းကို ၿမဳိ႕ေပၚအျပင္ ေက်းလက္ေဒသအထိ သြားေရာက္ကာ စစ္ေဆးသြားမည္ဟု ထပ္မွန္သိရသည္။

အဆိုပါ စစ္ေဆးျခင္းကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အစားအေသာက္ႏွင့္ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာနမွ ဦးေဆာင္ၿပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ရံုးဝန္ထမ္းမ်ား၊ ၿမဳိ႕နယ္ က်န္းမာေရး/ေထြ/အုပ္/စည္ပင္ ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကသည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code